Polska pomoc

Ponad 13 mln zł na pomoc humanitarną w 2014 r.

Polska w tym roku przeznaczyła na pomoc humanitarną 13,2 mln zł – na rzecz samej Ukrainy przekazaliśmy jak dotychczas 2,5 mln zł. Nieśliśmy pomoc najbardziej potrzebującym w Libanie, Syrii, na Bałkanach, w Strefie Gazy, Afganistanie oraz w Iraku – odpowiadaliśmy w ramach naszych możliwości na najbardziej palące potrzeby związane z kryzysami humanitarnymi.

W przekazywaniu tej pomocy wykorzystujemy potencjał jakim dysponują wyspecjalizowane agendy międzynarodowe, głównie z rodziny Narodów Zjednoczonych oraz Czerwonego Krzyża. Równocześnie pomoc humanitarną świadczymy z coraz większym powodzeniem za pośrednictwem polskich organizacji pozarządowych. MSZ skupia się, by tam gdzie jest to możliwe, wspierać aktywność polskich organizacji wyspecjalizowanych w niesieniu pomocy. W ten sposób środkami publicznymi wzmocnione mogą być zbiórki publiczne i zaangażowanie Polaków w rozwiązywanie problemów globalnych.

Poniżej prezentujemy pełne dane na temat polskiej pomocy humanitarnej z podziałem na beneficjentów i kwoty (stan na 1 października 2014 r.):

DZIAŁANIA POMOC HUMANITARNA 2014
(wypłacone i zaplanowane, stan na 1.10.2014)

 L.p.

 ORGANIZACJA

 KRYZYS / TYP DZIAŁANIA

KWOTA WPŁATY W PLN

 OBSZAR

 1

MKCK

 Wsparcie działań MKCK w Afganistanie

 1 200 000

 

 AFGANISTAN

 

2

UNRWA

wpłata do budżetu ogólnego

500 000

 

AUTONOMIA PALESTYŃSKA

 

3

UNRWA

Gaza flash appeal 2014

350 000

4

PAH

Projekt humanitarny w BiH i Serbii

800 000

 

BAŁKANY 

  

5

PCPM

Projekt humanitarny w BiH

320 424

6

MSZ Grant

Grant Agencji Konsularnej w Irbil. Polska pomoc dla uchodźców z irackiej Niniwy.

100 000

 

IRAK 

 

7

MON, MSZ, MSW

Pomoc rzeczowa dla Irackiego Kurdystanu

300 000

8

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej

Projekt: Pomoc dla uchodźców syryjskich w Libanie w zakresie zabezpieczenia dachu nad głową i ochrony zdrowia (postępowanie dotacyjne)

2 499 087

 

 

 SYRIA 

 

 

9

UN OCHA

Wpłata na biuro krajowe UN OCHA w Damaszku (ODSG)

900 000

10

UNHCR

Wpłata w odpowiedzi na Syria Regional Response Plan, na działania UNHCR w Libanie

700 000

11

UNICEF

Wsparcie działań UNICEF na Ukrainie w sektorach zdrowia oraz żywienia

300 000

 

 

 

UKRAINA 

 

 

 

 

12

UNHCR

Wpłata na działania UNHCR na wschodzie Ukrainy w odpowiedzi na Preliminary Response Plan (winterizacja, wpłata zaplanowana na IV kwartał 2014 r.)

700 000

13

ICRC

Pomoc dla osób przesiedlonych na Ukrainie (wpłata zaplanowana na IV kwartał 2014 r.)

1 044 180

14

Polskie NGO

Otwarte postępowanie dotacyjne, wyłonienie projektów do połowy października 2014, pomoc dla osób przesiedlonych w zw. z nadchodzącą zimą

500 000

15

UNHCR

wpłata do budżetu ogólnego

400 000

 

 

 

 

WPŁATY DO BUDŻETÓW OGÓLNYCH

 

 

 

16

MKCK

wpłata do budżetu ogólnego

700 000

17

UN OCHA

wpłata do budżetu ogólnego organizacji (ODSG)

300 000

18

CERF

wpłata do budżetu ogólnego

700 000

19

WHO

Wpłata na walkę z EBOLA

500 000

 

EBOLA

 

20

UN OCHA

Wsparcie biura UN OCHA w Senegalu w walce z EBOLA (ODSG)

400 000

 

EBOLA

 

środki przeznaczone na pomoc humanitarną do
1 października 2014 roku

13 213 691

 

 
w górę

Tagi