Polska pomoc

Pomoc żywnościowa

Unia Europejska realizuje pomoc żywnościową w drodze umów międzynarodowych, głównie poprzez Światowy Program Żywnościowy (World Food Programme, WFP). Polska w 2004 r. wpłaciła na rzecz WFP 200 tys. USD. W 2006 r. finansowy wkład Polski w walkę z głodem osiągnął rekordową wartość 3,7 mln PLN (1,2 mln USD). 27 listopada 2006 r. Światowy Program Żywnościowy (Word Food Programme, WFP) poinformował o przekazaniu przez Polskę największej jak dotychczas jednorazowej wpłaty na prowadzone przez WFP operacje w Afganistanie, Angoli, Demokratycznej Republice Konga, Gruzji i Tanzanii.

W 2007 r. Polska dokonała wpłaty na rzecz WFP w wysokości ok. 755 tys. USD. W 2008 r. kwota została zwiększona do 1,164 mln USD (wpłaty MSZ oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rzecz Afganistanu - programy food for work, food for training, food for education).

W 2008 r. światowy kryzys żywnościowy wywołany przez wzrost cen żywności, paliw i energii znacząco pogorszył sytuację państw najsłabiej rozwiniętych. Podczas konferencji FAO w Rzymie dotyczącej światowego bezpieczeństwa żywnościowego przedstawiciel UNCTAD wyraził nawet obawę, że „kryzys żywnościowy oznacza kryzys polityki rozwojowej".

W kolejnych latach wpłaty Polski na rzecz WFP wynosiły: w 2009 r. - ok. 535 tys. USD, w 2010 r. - ok. 691 tys. USD. Polska wsparła również działania Światowego Programu Żywnościowego w Afganistanie.

Ponadto Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało na rzecz FAO (Organizacja NZ ds. Wyżywienia i Rolnictwa, Food and Agriculture Organization of the United Nations) 5,9 mln PLN w 2008 r. i 4,28 mln PLN w 2009 r.

W 2006 r. nasz kraj ratyfikował Konwencję o Pomocy Żywnościowej. Popieramy też stanowisko UE, która dąży do odchodzenia od pomocy żywnościowej w formie rzeczowej („in kind”) na rzecz pomocy żywnościowej w formie środków finansowych („in cash”).

Polska - oprócz zagranicznej pomocy żywnościowej o charakterze humanitarnym, realizowanej głównie w tzw. sytuacjach nadzwyczajnych, wymagających natychmiastowej interwencji - będzie w coraz większym stopniu włączać się w rozwojową pomoc żywnościową. Oznacza to podjęcie działań, które stworzą zachęty dla gospodarstw do wytwarzania żywności na miejscu (programy "Żywność dla szkół" i "Żywność dla gospodarstw" realizowane za pośrednictwem WFP).

w górę

Tagi