Polska pomoc

 

Pomoc natychmiastowa oraz uzupełniająca pomoc socjalna dla najbardziej potrzebujących osób w prowincji Irbil i Dahuk

Ponad milion osób wewnętrznie przemieszczonych i uchodźców szukało bezpieczeństwa w trzech kurdyjskich prowincjach od początku kryzysu. Blisko 30% przemieszczonych Irakijczyków i prawie wszyscy z 250 000 uchodźców syryjskich w kraju żyją w Irackim Kurdystanie.

Według dostępnych danych 80% osób przemieszczonych mieszka w wynajętych domach lub z tymczasowo goszczącymi rodzinami. Zapotrzebowanie na lokalne usługi, w tym edukację, dostęp do wody i sanitariatów, gospodarowanie odpadami stałymi, dostęp do obiektów opieki zdrowotnej, a także konkurencja na rynku pracy wzrastają z każdym rokiem. Przyczynia się to do gwałtownego spadku poziomu życia w wszystkich trzech prowincjach. Warunki pogorszyły się po referendum w Kurdystanie pod koniec września, kiedy zawieszono loty międzynarodowe lotnisk w Irbilu i As-Sulajmaniji, co miało bezpośrednio wpływ na działalność gospodarczą i handel w regionie. W połowie października, gdy irackie siły bezpieczeństwa przejmowały tereny sporne w tym Kirkuk ponad 180 000 ludzi uciekło z domów, większość szukając bezpieczeństwa i wsparcia w Irbilu i As-Sulajmaniji.

Pomoc natychmiastowa oraz uzupełniająca pomoc socjalna dla najbardziej potrzebujących osób w prowincji Irbil i Dahuk

Polska Akcja Humanitarna (PAH) już od kilku lat działa na terenie Irackiego Kurdystanu. Działania organizacji skupiają się na niesieniu pomocy osobom potrzebującym zamieszkującym prowincje Irbil i Dahuk. W ramach programu niesienia natychmiastowej, uzupełniającej pomocy socjalnej Polska Akcja Humanitarna prowadzi działania wspólnie z lokalną organizacją Mercy Hand (MH). PAH zajmie się dystrybucją pomocy finansowej dla najbardziej potrzebujących. W tym samym czasie MH będzie świadczyła usługi prawne dla osób przesiedlonych wewnętrznie (IDPs) w zakresie uzyskania dokumentów prawnych. MH będzie również świadczyło pomoc prawną ofiarom przemocy seksualnej. Dodatkowo MH będzie uruchamiało programy pilotażowe pomocy zawodowej dla IDPs.

Tego typu pomoc będzie niesiona osobom najbardziej potrzebującym od początku maja do końca grudnia. O wsparcie ubiegać się mogą osoby wewnętrznie przesiedlone i ludność lokalna. Beneficjenci projektu będą wybrani za pomocą kwestionariusza, który oceni skalę potrzeb w zakresie pomocy finansowej, prawnej lub zawodowej. Osoby w najtrudniejszej sytuacji życiowej będą mogły uzyskać więcej niż jedną formę pomocy oferowaną przez PAH przy współpracy z MH.

W przeciągu ośmiu miesięcy (od maja do grudnia) z pomocy finansowej będzie mogło skorzystać 5 706 osób. 500 osób będą zakwalifikowane do otrzymania pomocy prawnej. 190 osób zyska pomoc w znalezieniu pracy.