Polska pomoc

 

Pomoc medyczna w rejonie Dahuku i Irbilu w Irackim Kurdystanie dla IDPs, uchodźców i społeczności lokalnej

Civic association "STEP-IN”, partner lokalny wykonawcy projektu, prowadzi w miastach Dohuk i Irbil kliniki stacjonarne, a w Dohuku dodatkowo również klinikę mobilną, które świadczą pomoc medyczną dla wszystkich grup potrzebujących wsparcia: osób przesiedlonych wewnętrznie (IDPs), uchodźców oraz społeczności lokalnej. Dohuk jest na 2 miejscu a Irbil na 3 pod względem liczby przyjętych IDPs.

W wyniku kilkuletniej pracy klinik stwierdzono, że obok standardowego leczenia trzeba wprowadzić badania mikrobiologiczne, fizjoterapię oraz prewencję zdrowotną. Masowe uodpornienie na leki uniemożliwia postawienie właściwej diagnozy i leczenia, przez co stan zdrowia ulega sukcesywnemu pogorszeniu. Dzięki badaniu mikrobiologicznemu, zostaną dobrane właściwe leki, co zapewni lepsze efekty leczenia. Większość dotychczasowych pacjentów cierpi na przewlekły zespół bólowy, gdzie fizjoterapia stanowi integralny i niezbędny element leczenia, obok farmakologicznego, bez którego niemożliwy jest pełny powrót pacjenta do zdrowia. Beneficjenci, często niewykształceni nie doceniają prewencji zdrowotnej, przez co stają się ofiarami epidemii.

Pomoc medyczna w rejonie Dahuku i Irbilu w Irackim Kurdystanie dla IDPs, uchodźców i społeczności lokalnej

Celem projektu jest zminimalizowanie liczby zachorowań, poprawa stanu zdrowia uchodźców przebywających w obozie Dawoodia w prowincji Dohuk i w Irbilu. W związku z wieloletnim konfliktem w Syrii i Iraku, zdrowie uchodźców uległo znacznemu pogorszeniu w wyniku przeżytej traumy, złych warunków życia, odżywiania i permanentnego stresu. 

Założeniem przedsięwzięcia jest rozszerzenie dotychczasowych usług świadczonych w regionie Dohuku i Irbilu dla osób przesiedlonych wewnętrznie (IDPs), uchodźców i ubogiej społeczności lokalnej w zakresie badań mikrobiologicznych, fizjoterapeutycznych i prewencji zdrowotnej. Celem projektu jest zmniejszenie konsekwencji jakie niesie długotrwałe życie w ciężkich warunkach bytowych. Działania te maja również zapewnić dobranie odpowiedniego leczenia i terapii pozabiegowej. Projektem objęte są również badania prewencyjne mające zapobiegać wybuchom epidemii.

W obu lokalizacjach objętych projektem działają dwie kliniki stacjonarne, które łącznie przyjmują największą liczbę IDPs. W Dohuku działa również jedna klinika mobilna, która 5 razy w tygodniu odwiedza okoliczne miejscowości.

Beneficjentami projektu będą 3 grupy:IDPs, uchodźcy Syryjscy i ludność lokalna. W sumie 19 020 osób będzie mogło skorzystać z pomocy medycznej.

Projekt ten będzie prowadzony przez cały rok od 1 stycznia do 31 grudnia br.