Polska pomoc

 

Pomoc medyczna i stomatologiczna w przychodni Holy Spirit w Maggotty na Jamajce - kontynuacja

W projekcie realizowanym w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2013 r. w Maggotty na Jamajce brały udział trzy wolontariuszki, które przebywały tam od 17 września do 31 grudnia. Wykonawcą projektu była Fundacja Pomocy Humanitarnej "Redemptoris Missio", a partnerem lokalnym Przychodnia Holy Spirit. Projekt był kontynuacją projektów realizowanych przez Fundację w latach 2011-2012 w ramach Polskiej Pomocy.

Celem projektu było zapewnienie opieki medycznej i dentystycznej beneficjentom projektu - mieszkańcom Maggotty i okolicznych wiosek.

Przez okres trwania projektu wolontariuszki zapewniły opiekę medyczną ok. 60 pacjentom dziennie, przyjmując łącznie 3 946 pacjentów. W ramach wizyt domowych odwiedziły 76 obłożnie chorych.

Zorganizowano 4 szkolenia dotyczące cukrzycy, i 3 prelekcje nt. chorób przenoszonych drogą płciową, które zgromadziły w sumie 245 osób, i 2 prelekcje na temat higieny jamy ustnej (135 osób). Zapewniono także opiekę dentystyczną 10 pacjentom dziennie, przyjmując łącznie 863 osoby. Prowadzono również dokumentację medyczną pacjentów przychodni.

W ramach inicjatywy edukacji globalnej wydano Biuletyn Informacyjny „Raport”, który zawiera relację wolontariuszek z przebiegu projektu. Biuletyn opublikowany został w 5 000 egzemplarzy, i został rozesłany do sympatyków Fundacji, pozostałe egzemplarze rozdawane były na prelekcjach.