Polska pomoc

 

Pomoc humanitarna dla uchodźców ze wschodnich obwodów Ukrainy

W ramach wspólnego przedsięwzięcia realizowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej oraz trzech organizacji pozarządowych – Caritas Polska, Polskiego Czerwonego Krzyża, Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej oraz Zakonu Maltańskiego Polska w czerwcu 2015 r. zorganizowany został transport pomocy rzeczowej do Obwodu Zaporoskiego oraz miasta Mariupol na Ukrainie.

W skład transportu weszło 150 ton pomocy rzeczowej obejmującej paczki żywnościowe, środki higieniczne, w tym zestawy dla niemowląt, przybory szkolne dla dzieci z myślą o rozpoczynającym się po wakacjach roku szkolnym, śpiwory, koce, łóżka polowe, a także środki opatrunkowe i najpotrzebniejsze leki.

Pomoc humanitarna dla uchodźców ze wschodnich obwodów Ukrainy

Projekt przygotowany przez Fundację Polskich Kawalerów Maltańskich Maltańską Służbę Medyczną – Pomoc Maltańska Organizacją Dobroczynną Caritas Zaporoże oraz Maltańską Służbą Dopomogi koncentrował się na wsparciu uchodźców i osób poszkodowanych z terenów objętych działaniami zbrojnymi we wschodnich obwodach Ukrainy oraz w zabezpieczeniu podstawowych potrzeb żywnościowych oraz potrzeb higienicznych i żywnościowych dzieci.

Pomoc humanitarna dla uchodźców ze wschodnich obwodów Ukrainy

W czasie realizacji projektu zostały osiągnięte wszystkie zakładane rezultaty. Do dystrybucji na Ukrainie zostało przekazanych 23 140,53 kg produktów żywnościowych i higienicznych o łącznej wartości 260 576 zł 33 gr. Produkty, zgodnie z założeniami projektu, wysłane zostały do dwóch lokalizacji: 1) Zaporoże – transportem zorganizowanym przez Państwową Straż Pożarną – 15 406,13 kg produktów; oraz 2) Mariupol – transportem zorganizowanym przez Maltańską Służbę Pomocy – 7734,40 kg produktów.

Dostarczona pomoc pozwoliła lokalnym partnerom Wykonawcy projektu, t.j. Caritas Zaporoże i Maltańskiej Służbie Pomocy, na przygotowanie i dystrybucję wśród uchodźców 1 000 paczek żywnościowych (200 więcej niż pierwotnie założono), 500 paczek higienicznych i 500 paczek niemowlęcych w Zaporożu i obwodzie zaporoskim oraz dystrybucję 260 paczek higienicznych i 260 paczek niemowlęcych wśród uchodźców w Mariupolu (paczki odebrało 250 osób, dla 10 rodzin znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji zostały wydane podwójne paczki).

Dodatkowo Maltańska Służba Pomocy w prowadzonej przez siebie kuchni w Mariupolu przygotowała i wydała 12 000 ciepłych posiłków dla uchodźców. Do przygotowania posiłków zostały wykorzystane produkty żywnościowe stanowiące ekwiwalent 400 paczek żywnościowych oraz produkty pozyskane na miejscu przez Partnera Wykonawcy projektu.

Długofalowym rezultatem projektu jest nawiązanie kontaktów z Caritas Zaporoże, która jest sprawnie zarządzana i posiada możliwości dystrybucji darów wśród uchodźców.

Dodatkowym rezultatem jest zebranie przez Wykonawcę doświadczeń z prowadzenia działań humanitarnych na Ukrainie, w tym nawiązanie korzystnych kontaktów z dużym dostawcą towarów pierwszej potrzeby.