Polska pomoc

Pomoc humanitarna dla uchodźców syryjskich w Libanie i Jordanii

W odpowiedzi na zaproszenie do składania wniosków projektowych w zakresie polskiej pomocy humanitarnej dla uchodźców syryjskich w Libanie i Jordanii do MSZ wpłynęły 3 wnioski projektowe.

Na podstawie oceny wniosków projektowych dokonanej według kryteriów określonych w zaproszeniu z dnia 16 kwietnia 2012 r. podjęto decyzję o przyznaniu dofinansowania dla projektów:

1. Caritas Polska - projekt pt. „Promocja kształcenia i społecznej integracji dzieci uchodźców syryjskich w Jordanii".

2. Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej - projekt pt. „Polska pomoc humanitarna dla uchodźców syryjskich w północnym Libanie".

Równocześnie zadecydowano o zwiększeniu łącznej kwoty przeznaczonej na projekty humanitarne na rzecz uchodźców syryjskich o 742 784 zł (łączna kwota wsparcia wynosi 1 742 784 PLN).

Uprzejmie przypominamy, że udzielenie dotacji nastąpi po ostatecznej decyzji Ministra Finansów o uruchomieniu środków finansowych z rezerwy celowej. W przypadku nieotrzymania pozytywnej decyzji o uruchomieniu środków na ten cel, MSZ zastrzega sobie prawo do zmiany decyzji, w tym zmiany wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania.

Dziękujemy wszystkim projektodawcom za inicjatywę, zaangażowanie oraz złożenie wniosków projektowych.

 

w górę

Tagi