Polska pomoc

Pomoc humanitarna 2010

W 2010 r. Polska przekazała pomoc humanitarną wysokości 12,4 mln PLN (4,1 mln USD). Głównymi adresatami działań pomocowych były: Albania, Afganistan, Autonomia Palestyńska, Czarnogóra, Haiti, Kirgistan, Mołdawia, Pakistan.

Haiti - całkowity koszt działań humanitarnych Polski wyniósł 5,8 mln PLN (1,95 mln USD) na rzecz ofiar trzęsienia ziemi w styczniu 2010 roku. W ramach tych działań udzielono pomocy ratowniczej i rzeczowej oraz pomocy finansowej.

Afganistan - Polska przekazała pomoc żywnościową w wysokości 1,57 mln PLN (522 tys. USD) w ramach Światowego Programu Żywnościowego (PRRO) w celu zapewnienia poszkodowanym stabilizacji żywnościowej.

Albania - Polska przekazała pomoc rzeczową o wartości 807 tys. PLN (269 tys. USD) na pomoc ofiarom powodzi z grudnia 2010 r. i stycznia 2011 r. w rejonie Szkodry w północnej Albanii.

Kirgistan - Polska przeznaczyła kwotę wysokości 765 tys. PLN (255 tys. USD) na realizację projektu Programu NZ ds. Rozwoju (UNDP) pt. „Wsparcie szybkich społeczno-ekonomicznych działań mających na celu odbudowę dotkniętych i zagrożonych społeczności wiejskich w prowincji Osh i Jalal-Abad w Kirgistanie".

Autonomia Palestyńska - Polska przekazała 352 tys. PLN (199 tys. USD) na projekt Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej oraz 400 tys. PLN (133 tys. USD) na rzecz ONZ ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA), które zapewniły wsparcie oraz ochronę ponad 5 mln uchodźcom palestyńskim.

Pakistan - Polska wsparła działania Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża kwotą 638 tys. PLN (213 tys. USD) na pomoc ofiarom powodzi spowodowanych deszczami monsunowymi i odbudowę infrastruktury.

Mołdawia - Polska przeznaczyła środki wysokości 420 tys. PLN (140 tys. USD) z rezerwy celowej MSZ na pomoc poszkodowanym w powodzi w lipcu 2010 roku.

Czarnogóra - Polska przekazała 53 tys. PLN (18 tys. USD) na akcję ratowniczą w czasie powodzi w grudniu 2010 roku. Działania koordynowało Centrum Monitoringu i Informacji (MIC) przy unijnej Dyrekcji Generalnej ds. Pomocy Humanitarnej i Ochrony Ludności (ECHO).

Polska przekazała również wpłaty do budżetów ogólnych (bez zdefiniowanego z góry przeznaczenia) poszczególnych organizacji humanitarnych: Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (ICRC) - 300 tys. PLN (100 tys. USD), Biuro NZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (UN OCHA) - 300 tys. PLN (100 tys. USD), Centralny Fundusz Reagowania Kryzysowego (CERF) - 750 tys. PLN (250 tys. USD), System NZ Oceny Potrzeb i Koordynacji Reagowania na Katastrofy (UNDAC) - 150 tys. PLN (50 tys. USD).

Istotnym wydarzeniem dla Polski z punktu widzenia współpracy międzynarodowej na rzecz pomocy humanitarnej było spotkanie UN OCHA outreach meeting 12 października 2010 roku w Warszawie. Było to spotkanie wysokiego szczebla przedstawicieli państw-donatorów i ekspertów ds. pomocy humanitarnej, zorganizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz UN OCHA.

Polska wsparła również działania Światowego Programu Żywnościowego w Afganistanie.

w górę

Tagi