Polska pomoc

Pomoc humanitarna 2008

Chiny - pomoc poszkodowanym w trzęsieniu ziemi

W Chinach 12 maja br. miało miejsce, najsilniejsze od ponad 30 lat, trzęsienie ziemi. Dzień po katastrofie, Minister Spraw Zagranicznych Pan Radosław Sikorski podjął decyzję o udzieleniu pomocy humanitarnej dla Chin w wysokości 220 tys. PLN. Równocześnie, w związku z pilną potrzebą zapewnieniem schronienia dla ludności poszkodowanej, Minister Obrony Narodowej zdecydował o nieodpłatnym przekazaniu 160 kompletów sześcioosobowych namiotów o wartości 1,26 mln PLN. Ponadto Rząd Polski, za pośrednictwem Ambasady RP w Pekinie, przeznaczył kwotę w wysokości 14 tys. EUR na zakup niezbędnych materiałów dla poszkodowanych.

Czytaj więcej

Birma - wsparcie ofiar cyklonu Nargis

Cylkon Nargis, który uderzył w Birmę/Myanmar w nocy z 2 na 3 maja 2008 r. spowodował największą katastrofę humanitarną w dziejach kraju. Jednocześnie był to najgroźniejszy cyklon w Azji od 1991 r. Łącznie kataklizm dotknął ok. 2,5 mln ludzi. Największe zniszczenia odnotowano w prowincjach nadmorskich, w szczególności w położonym w delcie rzeki Irawadi mieście Bogolay.
W obliczu tragicznych skutków uderzenia cyklonu Nargis w Birmie/Myanmar Minister Spraw Zagranicznych podjął decyzję o udzieleniu pomocy humanitarnej dla ludności poszkodowanej w wyniku kataklizmu. Pomoc w wysokości 0,5 mln PLN została przekazana na działania UNICEF, który w początkowym okresie koordynował międzynarodową akcję niesienia pomocy. Przekazanie środków międzynarodowej organizacji koordynującej stanowiło najszybszy sposób udzielenia polskiego wsparcia ludności Birmy. UNICEF rozpoczął akcję szacowania potrzeb oraz wstępnego udzielania pomocy humanitarnej tuż po wystąpieniu kataklizmu. 
W dniu 6 maja br. Komisja Europejska wydała komunikat o przeznaczeniu 2 mln EUR  na pomoc humanitarną dla Birmy.

Kirgistan - środki na żywność dla ludności dotkniętej trzęsieniem ziemi

Silne trzęsienie ziemi nawiedziło południową część Kirgistanu na początku stycznia 2008. Jego epicentrum położone było w Dolinie Fergany, w obwodzie oszskim. Jak podało kirgiskie Ministerstwo ds. Kryzysowych, trzęsienie o sile 5,6 stopnia w skali Richtera uszkodziło ponad tysiąc budynków. Według Kirgiskiego Stowarzyszenia Czerwonego Półksiężyca niemal 2 tys. rodzin zostało przemieszczonych. Katastrofa nawiedziła region w okresie mroźnej zimy, co dodatkowo pogorszyło sytuację osób dotkniętych klęską żywiołową.
Rząd polski wsparł poszkodowanych przekazując za pośrednictwem Kirgiskiego Stowarzyszenia Czerwonego Półksiężyca 25 tys. EUR (87 tys. PLN) na zakup podstawowych produktów spożywczych (takich jak makaron, mąka, olej, ryż).
Dystrybucja produktów do miejsc dotkniętych katastrofą odbyła się we współpracy z Regionalnym Przedstawicielstwem Czerwonego Półksiężyca, kirgiskim Ministerstwem ds. Kryzysowych oraz miejscową starszyzną. Pomoc dotarła do ponad 300 rodzin w 4 miejscowościach obwodu oszskiego.
Fakt, iż region, który nawiedziło trzęsienie ziemi należy do jednego z najuboższych w Kirgistanie (co przejawia się m.in. w używaniu najtańszych i tym samym najmniej odpornych materiałów budowlanych) sprawia, że często występujące w regionie klęski żywiołowe stanowią niezwykłe zagrożenie, nawet jeśli są niewielkiej skali.

Ukraina - pomoc dla powodzian

Katastrofalna powódź, do której doszło pod koniec lipca na zachodzie Ukrainy w obwodach lwowskim, iwanofrankowskim, zakarpackim, czerniowieckim i winnickim przyniosła straty ludzkie oraz ogromne zniszczenia. Według oficjalnych danych zginęło ponad 30 osób. Uszkodzeniu lub zniszczeniu uległa m.in. infrastruktura transportowa, m.in. mosty, a także kilkaset kilometrów dróg oraz linii kolejowych.
W związku z tragicznymi skutkami wydarzenia Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało ukraińskiemu rządowi pomoc finansową w wys. 1,5 mln PLN. Dodatkowo akcję ratowniczą prowadziły na Ukrainie dwie jednostki Państwowej Straży Pożarnej.

Gruzja - pomoc poszkodowanym w konflikcie zbrojnym

W reakcji na trudną sytuację mieszkańców Gruzji spowodowaną konfliktem zbrojnym  Polska przekazała środki medyczne i opatrunkowe dla szpitali w rejonach najbardziej dotkniętych działaniami wojennymi. Pomoc została wysłana samolotem CASA 295M z Warszawy do Tbilisi w czwartek 14 sierpnia dzięki współpracy Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Caritas Polska. Na jego pokładzie znalazły się m.in. środki do dezynfekcji, lekarstwa, sprzęt medyczny (w tym zestawy do usztywniania kończyn), krwiopochodne produkty medyczne o łącznej wadze 4,7 tony.
Odbiorem i dystrybucją polskiej pomocy humanitarnej zajmie się Ambasada RP w Tbilisi.

w górę

Tagi