Polska pomoc

Pomoc humanitarna 2007

W 2007 r. Polska przekazała pomoc humanitarną w wysokości 4,07 mln PLN (1,46 mln USD), głównymi adresatami działań pomocowych były: Mołdowa, Sudan, Autonomia Palestyńska, Afganistan, Meksyk, Bangladesz, Peru, Korea, Chiny oraz Birma. Ponadto, kwota w wysokości 1,42 mln PLN (0,51 mln USD) została przekazana do Centralnego Funduszu ds. Pomocy w Sytuacjach Kryzysowych (CERF).

Pomoc humanitarna dla Mołdowy, Peru, Korei Północnej i Chin

W odpowiedzi na apele o pomoc dla ofiar klęsk żywiołowych, które miały miejsce w ostatnich miesiącach w Mołdowie, Peru, Korei Północnej i Chinach, decyzją Ministra Spraw Zagranicznych, Polska udzieli pomocy humanitarnej na rzecz poszkodowanej ludności.

Mołdowa
Spowodowana suszą klęska żywiołowa, która dotknęła 84% powierzchni wszystkich ziem uprawnych na terenie kraju, doprowadziła do kryzysowej sytuacji w rolnictwie Mołdowy, jednym z najbardziej wrażliwych sektorów gospodarki tego państwa. Rząd polski przeznaczył 1 mln PLN na pomoc humanitarną dla Republiki Mołdowy. Wsparcie Polski jest odpowiedzią na apel Prezydenta Republiki Mołdowy, Wladimira Woronina, z którym zwrócił się ów i szefów misji dyplomatycznych państw i organizacji międzynarodowych podczas nadzwyczajnego spotkania w Kiszyniowie 26 lipca br.

Czytaj więcej

Afryka i Bliski Wschód

Sudan
W wyniku konkursu Ministra Spraw Zagranicznych na kwotę 1 mln PLN (360 tys. USD) Fundacja Polska Akcja Humanitarna otrzymała dotację na realizację projektu z zakresu pomocy humanitarnej. Beneficjentem projektu była w szczególności ludność znajdująca się w obozach dla uchodźców w Zachodnim Darfurze.

Czytaj więcej

Autonomia Palestyńska
Pomoc humanitarna dla Autonomii Palestyńskiej jest niezbędna ze względu na pogarszające się warunki życia ludności, wynikające w dużej mierze z braku kontaktu między Strefą Gazy i Zachodnim Brzegiem Jordanu. W ramach programu polskiej pomocy realizowane są projekty pomocy rozwojowej dla Autonomii Palestyńskiej, przekazywana jest także pomoc humanitarna, która w 2007 r. wyniosła 419 tys. PLN (150 tys. USD). Pomoc została udzielona za pośrednictwem Palestyńskiego Stowarzyszenia Czerwonego Półksiężyca.

Liban
Pomoc humanitarna została przetransportowana, przy współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej, do Bejrutu i Damaszku. Następnie polskie ambasady przekazały pomoc agendom rządowym i organizacjom pozarządowym – Libańskiej Wysokiej Komisji ds. Wsparcia oraz Syryjskiemu Ruchowi Czerwonego Półksiężyca, które rozdystrybuowały ją wśród najbardziej potrzebujących.

Czytaj więcej

Ameryka Łacińska

Peru
100 tys. USD zostanie przekazane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych na pomoc humanitarną dla ofiar trzęsienia ziemi, które nawiedziło Peru 15 sierpnia br. Środki na zakup najpotrzebniejszych materiałów (ciepłych ubrań, śpiworów, namiotów, wody pitnej)oraz lekarstw dla poszkodowanej ludności Peru zostaną przekazane za pośrednictwem Peruwiańskiego Czerwonego Krzyża.

Czytaj więcej

Meksyk
W wyniku powodzi w stanie Tabasco w początkach listopada 2007 r., pod wodą znalazło się około 80 % terytorium stanu. Powódź spowodowała duże zniszczenia, szacuje się, że poszkodowanych zostało ponad 2 mln osób. Bezpośrednie straty wyniosły ponad 2 mld USD, co oznacza, że była to jedna z największych klęsk żywiołowych w Meksyku.

Czytaj więcej

Azja

Korea Północna
W związku z dramatyczną sytuacją żywnościową, w jakiej znalazła się dotknięta klęską powodzi Korea Północna, 14 sierpnia br. władze Korei wystosowały apel o pomoc humanitarną do społeczności międzynarodowej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekaże Korei Północnej pomoc humanitarną o wartości 50 tys. USD.

Czytaj więcej

Chiny
Polska udzieli finansowej pomocy humanitarnej w wysokości 40 tys. USD ludności Chin poszkodowanej w powodziach. Pomoc zostanie przekazana za pośrednictwem Chińskiego Stowarzyszenia Czerwonego Krzyża. Kwota zostanie przeznaczona między innymi na odbudowę zniszczonych w powodziach szkół.

Czytaj więcej

Afganistan
Afganistan należy do grupy krajów priorytetowych programu polskiej pomocy zagranicznej. Sytuacja humanitarna w tym kraju jesienią 2007 r. uległa pogorszeniu ze względu na zmieniające się warunki pogodowe. Szczególnie palący problem stanowi również powrót uchodźców do miejsc zamieszkania. Polska pomoc humanitarna, przekazana za pośrednictwem Krajowego Stowarzyszenia Czerwonego Półksiężyca w Afganistanie, wyniosła 419 tys. PLN (150 tys. USD).

Birma/Myanmar
Za pośrednictwem polskiej ambasady w Tajlandii, Ministerstwo Spraw Zagranicznych wsparło w 2007 r. uchodźców birmańskich w obozie Nu Po w Tajlandii. Wartość pomocy wyniosła 56 tys. PLN (20 tys. USD).

Środki przekazane na pomoc humanitarną pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa administrowanej przez Departament Współpracy Rozwojowej MSZ.

 

w górę

Tagi