Polska pomoc

Pomoc humanitarna 2006

Polska pomoc humanitarna w 2006 roku osiągnęła wartość 3,24 mln PLN.

W roku 2006 rozpoczęliśmy także wpłaty na nowy Centralny Fundusz Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy w Sytuacjach Kryzysowych (ang. Central Emergency Response Fund, CERF), wpłaty dobrowolne na CERF w 2006 r. wyniosły 778 tys. PLN. Staramy się, aby nasza pomoc była szybka i skoordynowana.

Pomoc humanitarna dla Indonezji

27 maja 2006 r. miało miejsce trzęsienie ziemi w Indonezji, które dotknęło prowincję Yogyakarta na wyspie Jawa. Liczbę ofiar oceniono na ponad 6000; ponad 200 tys. osób zostało pozbawionych dachu nad głową. Władze Indonezji zwróciły się do społeczności międzynarodowej z prośbą o pomoc humanitarną.

29 maja 2006 r. rząd RP podjął decyzję o udzieleniu pomocy humanitarnej na rzecz ofiar kataklizmu. Koordynację akcji powierzono Krajowemu Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności (KCKRiOL).

Ze środków będących w dyspozycji MSZ została wyasygnowana kwota w wysokości 1 miliona złotych, którą przekazano ofiarom trzęsienia ziemi kilkoma kanałami:

  • przygotowany został czek wysokości 100 tys. USD, który został przekazany Indonezyjskiemu Czerwonemu Krzyżowi przez Ministra Obrony RP, Pana Radosława Sikorskiego podczas jego wizyty w Indonezji 5 czerwca 2006;
  • kwotę w wysokości 200 tys. USD przekazano organizacjom UNICEF i IOM (Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji, udzielających znaczącej pomocy humanitarnej ofiarom kataklizmu;
  • kwotę 26 tysięcy złotych przeznaczono na zakupy dokonane przez Polską Akcję Humanitarną - zakupiono materiały medyczne i opatrunkowe na rzecz ofiar. Środki te zostały wysłane do Indonezji samolotem 1 czerwca br.
  • 1 czerwca 2006 do Indonezji samolotem należącym do MON poleciała ekipa medyczna składająca się z pracowników KCKRiOL oraz Polskiej Misji Medycznej wraz z ambulatorium polowym. Pomoc rzeczową przekazał również Polski czerwony Krzyż. Wsparcie ekipy na miejscu zapewnili pracownicy Ambasady RP w Dżakarcie.

Pomoc humanitarna dla Libanu

Otwarty konflikt pomiędzy Izraelem a siłami Hezbollahu trwał nieco ponad miesiąc, jednak wywołał ogromne straty i długotrwałe konsekwencje, przede wszystkim dla ludności libańskiej. W tej sytuacji Polska, podobnie jak grono międzynarodowych dawców pomocy humanitarnej i rozwojowej, nie mogła pozostać obojętna.

W pierwszych dniach sierpnia 2006 r. Minister Spraw Zagranicznych Pani Anna Fotyga zadecydowała o wyasygnowaniu z rezerwy celowej budżetu państwa, kwoty 1 miliona złotych (ok. 250 tysięcy euro) z przeznaczeniem na pomoc humanitarną dla ludności Libanu. Kwota ta została przeznaczona na zakup dóbr pierwszej potrzeby - namiotów, koców i generatorów elektryczności dla zapewnienia energii obozom uchodźców.

11 sierpnia 2006 r. pomoc humanitarna została przetransportowana, przy współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej, samolotami Sił Powietrznych RP do Bejrutu i Damaszku. Pomoc została przekazana za pośrednictwem polskich ambasad agendom rządowym i organizacjom pozarządowym udzielającym pomocy ludności Libanu - Libańskiej Wysokiej Komisji ds. Wsparcia Humanitarnego (Lebanese High Relief Commission) oraz Syryjskiemu Ruchowi Czerwonego Półksiężyca. Organizacje te dokonały dystrybucji pomocy wśród najbardziej potrzebujących

Dostarczenie polskiej pomocy do Libanu i Syrii spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem lokalnych władz i mediów. W Syrii, informacje o polskiej pomocy zamieściły arabskojęzyczne dzienniki, a telewizja zaprezentowała relację z oficjalnego przekazania pomocy w siedzibie Czerwonego Półksiężyca. Podobnie sytuacja wyglądała w Libanie, gdzie oficjalne podziękowania przekazał Wiceminister Spraw Zagranicznych Libanu.

Przy wsparciu organizacyjnym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Urząd Miasta Łodzi zorganizował letnie wakacje w Polsce dla dzieci z północnego Izraela, które ucierpiały wskutek ostatniego konfliktu. UMŁ i MSZ przygotował również pobyt grupy dzieci libańskichw Polsce .

Polska zwiększa swoją aktywność w dziedzinie budowania pokoju na terytorium Libanu. Zgodnie z deklaracją zgłoszoną w dniu 25 sierpnia 2006 przez Minister Spraw Zagranicznych, na posiedzeniu Rady ds. Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych Unii Europejskiej zadeklarowano zwiększenie do 500 liczby żołnierzy w polskim kontyngencie stacjonującym w Libanie w ramach sił pokojowych UNIFIL.

31 sierpnia 2006 r., na konferencji państw donatorów na rzecz Libanu Minister Spraw Zagranicznych zadeklarowała dalsze zaangażowanie Polski (w tym MSZ i Kancelarii Prezydenta RP)w akcję pomocową na rzecz Libanu i podjęła decyzję o uruchomieniu na ten cel kolejnej sumy w wysokości miliona euro (ok. 4 miliony złotych). Kwota ta zostanie przeznaczona przede wszystkim na pomoc w usuwaniu min i niewypałów pozostałych po konflikcie, a także na zapewnienie tymczasowego schronienia ludziom, którzy w wyniku działań zbrojnych pozostali bez dachu nad głową.

Więcej o polskiej pomocy dla Libanu:

 

w górę

Tagi