Polska pomoc

Pomoc humanitarna 2005

Pomoc humanitarna 2005 

W roku 2005 polska pomoc humanitarna została przekazana:

  • na rzecz ofiar tsunami na Oceanie Indyjskim (300 tys. USD za pośrednictwem agend ONZ)
  • dla głodującej ludności Nigru (50 tys. USD za pośrednictwem UNICEF - Funduszu Narodów Zjednoczonych Pomocy Dzieciom)
  • na pomoc dla ofiar konfliktu w Sudanie (50 tys. Euro za pośrednictwem Wysokiego Komisarza NZ ds. Uchodźców - UNHCR)
  • dla poszkodowanych przez trzęsienie ziemi w Pakistanie (50 tys. USD).
w górę

Tagi