Polska pomoc

 

Pomoc dla uchodźców wewnętrznych na Ukrainie w przygotowaniu do warunków zimowych

Według danych Biura NZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej z 18 września 2014, na Ukrainie znajduje się 275 489 uchodźców wewnętrznych. Celem projektu Caritas Polska jest pomoc uchodźców wewnętrznych znajdujących się w 6 miastach w 4 obwodach zachodniej Ukrainy tj. we Lwowie, Drohobyczu, Sokalu (obwód lwowski) Iwano-Frankiwsku (obwód iwanofrankiwski), Kołomyi (obwód iwanofrankiwski) oraz Nowowołyńsku (obwód wołyński). W ramach projektu wsparcie otrzyma 750 osób.

Beneficjentom udzielone zostaną trzy rodzaje pomocy:

  • Pomoc w znalezieniu zakwaterowania, opłacenia czynszu oraz opłat komunalnych za mieszkanie czy schronienie. 300 osób otrzyma 110 zł/1 miesiąc przez okres 3 miesięcy na wynajem i inne potrzeby związane z mieszkaniem. Beneficjenci otrzymają również wsparcie w organizowaniu innych form zakwaterowania, w tym zakwaterowanie w budynkach Caritas oraz w rodzinach, które zgodziły się przyjąć przesiedlonych.
  • Wyposażenie w artykuły na zimę. Liczba beneficjentów tej formy pomocy to 450 osób. Na każdą osobę przypada jednorazowo 240 zł. Pomoc udzielana będzie poprzez zakup towarów i bezpośrednią ich dystrybucji, lub poprzez wydawanie beneficjentom kart bankomatowych, służących do opłacenia zakupów.
  • Udzielenie przez pracowników socjalnych wsparcia prawnego, psychospołecznego oraz zawodowego. W ramach tego działania, 600 osób otrzyma pomoc w korzystaniu z przysługujących im praw, zmiany/wymiany dokumentów i innej pomocy prawnej oraz wsparcie psychospołeczne. 400 osób otrzyma również pomoc przy poszukiwaniu pracy oraz innych możliwości zatrudnienia, w tym samozatrudnienia.

Partnerem lokalnym Caritas Polska jest Caritas Ukraina. Czas realizacji projektu obejmuje okres od października do grudnia 2014 roku.