Polska pomoc

 

Pomoc dla uchodźców syryjskich w Libanie w zakresie zabezpieczenia dachu nad głową i ochrony zdrowia

Spośród krajów graniczących z Syrią, najwięcej uchodźców którzy opuścili swój kraj pogrążony w konflikcie, przebywa obecnie w Libanie. Obecność tak wielkiej grupy uchodźców wiąże się z dużymi obciążeniami dla tego kraju - zarówno o charakterze społecznym jak i gospodarczym. Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej realizowało na terenie kilkunastu miejscowości w północnym Libanie projekt, którego celem było zapewnienie uchodźcom dachu nad głową, prowadzenie centrum tranzytowego dla nowo przybyłych uchodźców, poprawa dostępu uchodźców do podstawowej opieki zdrowotnej, informowanie o sytuacji humanitarnej w Syrii i Polskiej Pomocy. Część projektu PCPM realizowana była w trybie unconditional cash&voucher. W tym przypadku, metoda ta polega na świadczeniu pomocy finansowej za pośrednictwem kart przedpłaconych. Karty, zasilane są co miesiąc z góry ustaloną kwotą. W ramach projektu wsparcie miało otrzymać 625 rodzinom (ok. 2 800 osób).

Realizowane są następujące działania:

  • w okresie realizacji projektu uchodźcom i rodzinom ich goszczącym przekazywane będą zapomogi na wynajem mieszkań (ok 80 USD na rodzinę goszczącą na miesiąc za jedną osobę, maksymalnie 160 USD na rodzinę goszczoną, przy górnej pomocy 500 USD na jedno gospodarstwo domowe). Działania projektowe obejmą zarówno rodziny objęte wcześniejszymi działaniami PCPM oraz nowe rodziny;
  • w ramach projektu zaplanowano działanie mające na celu adaptację budynku do pełnienia funkcji centrum tranzytowego, w którym będzie mogło być zakwaterowanych jednocześnie 30 rodzin. Całkowity koszt adaptacji wyniesie 17 000 USD.
  • we współpracy z partnerem lokalnym, w miejscowości Bire będącej jednym z największych skupisk uchodźców w prowincji Akkar, projekt wesprze funkcjonowanie lokalnej kliniki, która przyjmuje ona ok. 50 pacjentów w tygodniu. W ramach projektu pokryte zostaną koszty wynagrodzeń dla dwóch lekarzy, pracownika administracyjnego oraz leków dla uchodźców (dzieci i osób przewlekle chorych), a także wizyty dwóch lekarzy z polski, którzy przeszkolą personel kliniki oraz innych ośrodków medycznych w regionie Akkar.