Polska pomoc

 

Pomoc dla Siloe

W projekcie realizowanym w okresie 15 czerwca – 31 grudnia 2013 r. w Siloe w Republice Południowej Afryki, brali udział wolontariusze, którzy przebywali na miejscu przez okres trzech miesięcy, od 9 lipca do 9 października 2013 r. Wykonawcą projektu była Fundacja Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio”, natomiast partnerem lokalnym Szkoła Siloe dla Niewidomych.

Limpopo to najbiedniejsza prowincja Republiki Południowej Afryki. Ponad 78% jej mieszkańców żyje poniżej progu ubóstwa (zobacz źródło).

W prowincji mieszka także najwyższy odsetek osób zarażonych wirusem HIV.

Ośrodek, którego działalność wsparli wolontariusze znajduje się 35 kilometrów od miasta Polokwane. Jest on prowadzony przez Siostry Franciszkanki i w całości finansowany przez zakon. Ośrodek składa się z dwóch szkół – podstawowej, do której uczęszcza 155 niewidomych i słabowidzących dzieci, oraz integracyjna, do której uczęszcza 543 dzieci. Na terenie ośrodka znajduje się także internat dla 185 dzieci. Dodatkowo na terenie szkoły mieszczą się warsztaty dla niewidomych dorosłych, a także gabinet pielęgniarski, który w ramach projektu został wyposażony przez wolontariuszy w podstawowy sprzęt medyczny, taki jak kozetka, lodówka, mikroskop oraz inne urządzenia diagnostyczno-lecznicze. Ponadto wolontariusze zakupili do gabinetu niezbędne leki.

Wolontariusze przeprowadzili badania przesiewowe dzieci pod kątem laryngologicznym, wad postawy oraz wad wzroku i słuchu. Dokonany został także ich przegląd stomatologiczny. Dodatkowo założono karty rozwoju dzieci oraz prowadzono dokumentację medyczną przyjmowanych pacjentów.

W ramach wszystkich przeprowadzonych działań wolontariusze przebadali około 700 dzieci, z czego 500 pochodziło z okolicznych wiosek i uczęszczało do szkoły na terenie misji, a także 200 dzieci niewidomych lub słabowidzących z internatu na jej terenie.

W ramach elementu edukacyjnego, wolontariusze przeprowadzili szkolenia z zakresu higieny i dbania o zdrowie (uczniowie klas dziecięcych 0-7), dojrzewania i rozwoju płciowego (uczniowie szkoły średniej) oraz podstawowych chorób wieku dziecięcego (rodzice). Ponadto wolontariusze opracowali i wydali Biuletyn Informacyjny „Raport”, w którym ukazano problemy ośrodka i możliwości wsparcia jego działalności. Publikacja została wydrukowana w nakładzie około 5 000 egzemplarzy i rozesłana do różnych partnerów wykonawcy projektu.