Polska pomoc

 

Pomoc dla Puri

Projekt realizowany był w okresie od 15 czerwca do 31 października 2012 r. w Puri w stanie Orisa (Indie). Wykonawcą projektu była Fundacja Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio, a lokalnym partnerem (organizacją przyjmującą) Ośrodek Pomocy Karunalaya Leprosy. W jego ramach do Indii wyjechała dwójka wolontariuszy, którzy przebywali tam w okresie 1 lipca – 2 października 2012 r.

Projekt zakładał zapewnienie opieki medycznej mieszkańcom kolonii dla trędowatych, na terenie której żyje ok. 600 osób, a także objęcie opieką medyczną ok. 600 dzieci uczących się w szkole działającej na terenie kolonii.

W ciągu trwania projektu wolontariusze przyjmowali dziennie ok. 50 pacjentów do zmiany opatrunków i leczenia stanów zapalnych, oraz średnio 10 pacjentów z innymi dolegliwościami, a także zajmowali się ok. 20 pacjentami przebywającymi w szpitalu na terenie kolonii. Wolontariusze przebadali wszystkie dzieci mieszkające w kolonii (ok. 130) i w internacie (ok. 65) na obecność pasożytów i zaaplikowali odpowiednie leczenie. Ponadto dzieci zostały przebadane pod kątem wykrycia trądu.

Prowadzono dokumentację medyczną wszystkich pacjentów przychodni i książkę obecności pacjentów do koniecznych zabiegów, przygotowano też dokumentację medyczną wszystkich przebadanych dzieci. W szkole znajdującej się na terenie kolonii przeprowadzono akcję edukacyjną, która objęła 65 dzieci. Ponadto edukowano także dorosłych pacjentów pod kątem higieny ran potrądowych.

Dodatkowo w ramach inicjatywy edukacyjnej podjętej przez wolontariuszy po powrocie do kraju, wydany został (w liczbie 5 000 egz.) biuletyn informacyjny opowiadający o podjętych przez nich działaniach, który został rozesłany do szkół w Poznaniu i powiecie poznańskim.