Polska pomoc

Polsko-nigeryjskie rozmowy o demokracji

– Nigeria jest jednym z ważniejszych partnerów Polski na kontynencie afrykańskim, a nasza współpraca rozwija się harmonijnie – powiedziała podsekretarz stanu Katarzyna Kacperczyk, w trakcie spotkania z nigeryjską podsekretarz stanu Violą Onwuliri. Do rozmowy doszło 23 maja w Warszawie.

Nigeryjska wiceminister gości w Warszawie na zaproszenie Wspólnoty Demokracji (Community of Democracies), w której Nigeria przejmie, w połowie 2015 r., dwuletnie przewodnictwo. Zarówno Polska, jak i Nigeria, są aktywnymi członkami wspólnoty, której stały sekretariat mieści się w Warszawie. – Choć z wieloma państwami Afryki łączą nas głównie więzy gospodarcze, to w relacji z Nigerią możemy pochwalić się również doskonałą współpracą w łonie Wspólnoty Demokracji – podkreśliła wiceminister Kacperczyk.

Wspólnota Demokracji jest międzyrządową koalicją państw demokratycznych, której celem jest promowanie demokracji oraz wzmacnianie demokratycznych norm i instytucji na świecie. Wspólnota została powołana w 2000 r. podczas konferencji ministerialnej w Warszawie. Pomysłodawcami i inicjatorami konferencji byli ówczesny Minister Spraw Zagranicznych RP profesor Bronisław Geremek oraz była sekretarz stanu USA Madeleine Albright.

w górę

Tagi