Polska pomoc

 

Polsko-Tanzański most medyczny na St. Johns University i w szpitalu w Mvumi

Szpital Mvumi, prowadzony pod patronatem anglikańskiej diecezji Środkowej Tanganiki, jest główną placówką udzielającą pomocy medycznej w wiejskim obszarze okolic Dodomy. Na oddziałach szpitala jest 280 miejsc. Placówka zapewnia m.in. opiekę położniczą, ginekologiczną, pediatryczną, a także prowadzi zabiegi chirurgiczne oka. Ponadto szpital współpracuje ze szkołą dla pielęgniarek, położnych, oficerów medycznych i laboratoryjnych.

Stan infrastruktury szpitalnej jest zły: część łóżek jest połamana lub skorodowana, materace są stare i zużyte, brakuje podstawowych udogodnień, takich jak szafka przy łóżku pacjenta, parawany czy wygodne oparcia. Oddziały wymagają odmalowania. Brakuje też podstawowego sprzętu medycznego. Częste przerwy w dostawie prądu uniemożliwiają normalne funkcjonowanie szpitala. Wynagrodzenia dla pracowników oraz koszt leków są refundowane przez rząd tanzański, choć występują znaczne opóźnienia w realizacji tych zobowiązań, które zagrażają płynności finansowej placówki. Szpital nie może przeznaczyć żadnych środków na działalność inwestycyjną.

W związku z tym szpital nadal jest w dużej mierze zależny finansowo od pomocy darczyńców zewnętrznych. Wsparcie w zakresie zakupu części brakującego wyposażenia, przeprowadzenia niezbędnych prac remontowych i instalacji paneli słonecznych pozwoliłoby poprawić warunki higieniczne leczenia i zapewniłoby szpitalowi większą stabilność działania.

Polsko-Tanzański most medyczny na St. Johns University i w szpitalu w Mvumi

Projekt realizowany będzie w okresie od maja do grudnia 2016 r. na terenie kompleksu szpitalnego w Mvumi (okolice Dodomy). Wykonawcą jest Stowarzyszenie Klub Młodych Biznesmenów oraz sam szpital.

Projekt stanowi odpowiedź na najpilniejsze potrzeby inwestycyjne szpitala w zakresie infrastruktury. Planowane działania mają doprowadzić do poprawy warunków leczenia. Celem projektu jest zmniejszenie ryzyka infekcji szpitalnych na oddziale ginekologiczno-położniczym i pediatrycznym. Dodatkowo celem jest zapewnienie szpitalowi stałego dostępu do niezależnego źródła energii.

Beneficjentami projektu są pacjenci oraz pracownicy szpitala, w szczególności pacjenci oddziału położniczego i pediatrycznego.

Projekt służy realizacji celu poprawy jakości opieki zdrowotnej matek i dzieci w ramach priorytetu „kapitał ludzki”.

Polsko-Tanzański most medyczny na St. Johns University i w szpitalu w Mvumi

Projekt był realizowany w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2016 r. Działania projektowe objęły remont oddziałów ginekologicznego i pediatrycznego oraz wyposażenie sal szpitalnych w materace, poduszki, prześcieradła, koce i szafki przyłóżkowe. Dodatkowo zakupiono ciśnieniomierze i zestaw operacyjny do oddziału ginekologicznego. W szpitalu zostały zainstalowane panele fotowoltaiczne o mocy 10 KW, które przy braku prądu są w stanie zapewnić funkcjonowanie dwóm oddziałom.

Przy wsparciu lekarzy wolontariuszy z Polski przeprowadzone zostały działania szkoleniowe i konsultacje lekarskie, dzięki którym ulepszono wybrane procedury medyczne.

Ponadto utworzony został tzw. inkubator medyczny, pomieszczenie, w którym zainstalowano sprzęt komputerowy z dostępem do medycznych baz danych. Szpitalna biblioteczka została doposażona w zakresie nowoczesnej literatury medycznej. Dzięki tym działaniom personel szpitala ma lepszy dostęp do informacji medycznej.