Polska pomoc

Polsko-Amerykański Dialog na temat Demokracji

We wtorek, 22 marca 2011 r. w Pałacu Przeździeckich w Warszawie odbyła się pierwsza sesja Polsko-Amerykańskiego Dialogu nt. Demokracji. Stronę amerykańską reprezentował Tomicah Tillemann, Starszy Doradca Sekretarz Stanu USA ds. Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Młodych Demokracji. Gospodarzem spotkania ze strony polskiej był Krzysztof Stanowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP.

Polsko-Amerykański Dialog nt. Demokracji zainicjowano w czasie spotkania Ministra Radosława Sikorskiego z Sekretarz Stanu Hillary Clinton w Waszyngtonie 3 marca 2011 r. Oczekuje się, że ta forma konsultacji przyczyni się do wzmocnienia polsko-amerykańskiej współpracy na rzecz promocji dobrych rządów i demokracji na świecie oraz że będzie służyć wymianie opinii pomiędzy rządami USA i Polski oraz organizacjami pozarządowymi na temat sytuacji w krajach dążących do demokracji, a także takich, w których demokracja jest zagrożona.
W czasie spotkania wypracowane zostały założenia współpracy w ramach Polsko-Amerykańskiego Dialogu nt. Demokracji

w górę

Tagi