Polska pomoc

Polskie wsparcie Ukrainy w procesie zwalczania korupcji

W Warszawie rozpoczęło się kolejne szkolenie realizowane na zlecenie MSZ w ramach Programu Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego. Tym razem adresatami modułu dotyczącego przeciwdziałania korupcji jest 20 urzędników ukraińskich.

Pod koniec 2014 roku Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła szereg ustaw antykorupcyjnych, wśród których znalazł się projekt ustawy o powołaniu Narodowego Biura Antykorupcyjnego. Rolą NBA będzie zwalczanie korupcji w życiu publicznym i gospodarczym, w szczególności w instytucjach państwowych i samorządowych.

Podczas wykładów i warsztatów eksperci przedstawią słuchaczom polskie doświadczenia w zakresie prawnych, proceduralnych oraz systemowych aspektów przeciwdziałania korupcji. W ramach szkolenia uczestnicy złożą także wizytę w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, gdzie będą mogli zapoznać się z zakresem jego działalności, a także praktycznymi rozwiązaniami dotyczącymi przeciwdziałania korupcji.

Akademia Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego realizowana jest od 2011 r. we współpracy z Krajową Szkołą Administracji Publicznej. Celem Programu jest wzmocnienie administracji publicznej w państwach Partnerstwa Wschodniego poprzez organizację specjalistycznych szkoleń dla urzędników z: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. Od początku funkcjonowania Akademii w jej szkoleniach wzięło udział około 250 przedstawicieli organów administracji publicznej z krajów Partnerstwa Wschodniego.

w górę

Tagi