Polska pomoc

 

Polski Zespół Pomocy Natychmiastowej w Kurdystanie

Od lipca 2014 roku w Iraku trwa konflikt zbrojny. Według danych Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji na terytorium Autonomicznego Regionu Irackiego Kurdystanu przebywa ok. 1,5 mln osób wewnętrznie przesiedlonych. W wyniku trwającej przez 7 miesięcy (od października 2016 r.) operacji wojskowej związanej z atakiem na Mosul z miasta oraz jego okolic przesiedlono dotychczas ok. 700 tys. osób. Podczas, gdy większość organizacji humanitarnych skupia się na dostarczaniu pomocy dla uchodźców z Mosulu, olbrzymie potrzeby w zakresie pomocy humanitarnej mają osoby wewnętrznie przesiedlone w latach 2014 – 2016.

Polski Zespół Pomocy Natychmiastowej w Kurdystanie

Celem projektu jest zapewnienie przetrwania i godnego życia osobom wewnętrznie przesiedlonym, w tym najbardziej potrzebującym kobietom, mężczyznom i dzieciom, którzy ucierpieli w wyniku konfliktu w Kurdystanie, poprzez udzielenie im szybkiej i niezbędnej pomocy rzeczowej.

Polski Zespół Pomocy Natychmiastowej w Kurdystanie będzie prowadził działania mające na celu regularne badanie potrzeb i identyfikowanie osób spośród osób wewnętrznie przesiedlonych oraz ludności lokalnej, którym pomoc jest najbardziej potrzebna. Takim osobom będzie natychmiastowo przekazywana pomoc rzeczowa w postaci paczek żywnościowych, higienicznych oraz zimowych, w zależności od potrzeb. Projekt przewiduje przygotowanie różnego rodzaju zestawu paczek pomocowych, które będą dostosowana do pory roku oraz potrzeb beneficjentów. Paczki będą kupowane raz na kwartał i przechowywane w magazynie w Irbilu. Zapewni to możliwość natychmiastowego uruchomienia dystrybucji, jeśli taki sygnał nadejdzie ze strony części zespołu odpowiedzialnego za rozpoznanie potrzeb i koordynację.