Polska pomoc

Polska wspiera działania World Food Programme (WFP) w Afganistanie

W 2013 r. Polska przekazała 750 000 PLN na sfinansowanie projektu cash&voucher Światowego Programu Żywnościowego (WFP) w najbiedniejszych regionach Afganistanu. Działania te prowadzone były w ramach Operacji trwałej pomocy i odbudowy (Protracted Relief and Recovery Operation – PRRO), której celem jest zapewnienie długoterminowego wsparcia społecznościom dotkniętym przez kryzysy, tak by mogły ustabilizować swoją sytuację życiową i odbudować możliwości prowadzenia samodzielnej gospodarki żywnościowej.

Sfinansowane przez Polskę w ubiegłym roku vouchery żywnościowe zostały przekazane przez WFP najbardziej dotkniętym rodzinom afgańskim z terenów miejskich, m. in. w Kabulu, Heracie, Samanganie i Qala-i-nawie. Umożliwiają one nieodpłatne pozyskanie pożywienia na lokalnym rynku, zapewniając jednocześnie finansowe wsparcie dla miejscowych producentów żywności, z którymi WFP podpisał umowę o współpracy.

Więcej o projekcie można przeczytać na stronie: http://www.wfp.org/node/3191/3237/639610.

w górę

Tagi