Polska pomoc

Polska wspiera administrację Afganistanu, Tunezji i krajów Partnerstwa Wschodniego

W dniach 4-11 grudnia 2011 r. została zorganizowana w Warszawie trzecia i ostatnia w tym roku edycja szkolenia SENSE (Strategic Economic Needs and Security Exercise). Była ona skierowana do urzędników afgańskich. Program został zrealizowany przez Departament Wdrażania Programów Rozwojowych MSZ we współpracy z Krajową Szkołą Administracji Publicznej (KSAP).W grudniowej edycji szkolenia uczestniczyło 45 urzędników wyższego i średniego szczebla administracji rządowej, przedstawicieli sektora prywatnego oraz organizacji pozarządowych z Afganistanu. Rekrutacji uczestników dokonał odpowiednik Krajowej Szkoły Administracji Publicznej - Afgański Instytut Służby Cywilnej. 

Podczas pięciu dni szkolenia wzięli oni udział w treningu negocjacyjnym, warsztatach zarządzania godnościowego, wykładzie przedstawiającym polskie doświadczenia w reformowaniu administracji publicznej oraz trzydniowej symulacji komputerowej. Realizacja programu SENSE dla przedstawicieli Afganistanu jest jedną z szeregu inicjatyw podejmowanych przez Polskę w celu budowania zdolności instytucjonalnych władz afgańskich.

Szkolenie SENSE jest stworzoną w amerykańskim Instytucie Analiz Obronnych (Institute for Defence Analyses) strategiczną grą komputerową symulującą zarządzanie państwem stojącym u progu znaczących przemian ustrojowych, gospodarczych i społecznych. Uczestnicy wcielają się w role różnych podmiotów wewnętrznych państwa oraz jego otoczenia międzynarodowego. Każdy z nich ma inną rolę i cele. Kluczowym elementem są interakcje pomiędzy uczestnikami polegające na negocjacjach i podejmowaniu decyzji obrazujące złożoność systemu polityczno-ekonomicznego państwa.

W dwóch poprzednich edycjach programu wzięli udział przedstawiciele krajów Partnerstwa Wschodniego (1-8 października) oraz, ze względu na zmiany zachodzące w krajach Afryki Północnej, Tunezji (11-18 listopada). W latach ubiegłych szkolenia były kierowane do Afganistanu, Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Serbii i Ukrainy.  

 

Więcej zdjęć w galerii

w górę

Tagi