Polska pomoc

Polska wesprze Fundusz Powierniczy UE na rzecz Afryki

Polska zadeklarowała, iż wpłaci  1,1 mln euro na Interwencyjny Fundusz Powierniczy Unii Europejskiej na rzecz stabilizacji oraz walki z podstawowymi przyczynami nielegalnej migracji oraz zjawiska przesiedleńców (ang. European Union Emergency Trust Fund for stability and addressing root causes of irregular migration and displaced persons in Africa). Razem z pozostałymi państwami tworzącymi Grupę Wyszehradzką (V4) Polska ustanowiła tzw. grupę donorów (ang. pool of donors) dysponującą łącznym wkładem w wysokości 3 mln euro. Dzięki takiemu rozwiązaniu grupa państw V4 będzie reprezentowana wspólnie, dysponując jednym prawem głosu w organach decyzyjnych funduszu (Zarząd, Komitety Operacyjne).

Fundusz powołano w tracie międzynarodowego szczytu  w sprawie migracji, który odbył się w dniach 11-12 listopada 2015 r.  w stolicy Malty, Valletcie. Funduszem zostaną objęte docelowo 23 państwa dotknięte problemem wewnętrznych przesiedleń i migracji, bądź położone na szlakach migracyjnych, tj. kraje Sahelu i Jeziora Czad, Rogu Afryki oraz Afryki Północnej. Aktualna wartość funduszu to 1 881 mln euro, z czego 1 mld euro pochodzić będzie z rezerwy 11. edycji Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR), 800 mln euro z krajowych i regionalnych programów EFR oraz innych instrumentów finansowanych z budżetu UE. Oprócz ww. środków z EFR i budżetu UE, fundusz zasilą dodatkowe środki od donatorów, pochodzących zarówno z UE, jak i spoza UE. 

Więcej o funduszu:

http://ec.europa.eu/europeaid/regions/africa/eu-emergency-trust-fund-africa_en

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6056_pl.htm

w górę

Tagi