Polska pomoc

Polska szkoli ukraińskich ratowników medycznych

W trzech miastach na Ukrainie tworzone są grupy wolontariuszy-ratowników medycznych. Instruktorzy Fundacji Maltańska Służba Medyczna szkolą ukraińskich ochotników z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, stronie ukraińskiej został też przekazany nowoczesny sprzęt, a wszystko dzięki wsparciu finansowemu MSZ RP dla projektu „Rozwój systemu ochotniczego ratownictwa medycznego na Ukrainie” wdrażanego  w ramach programu Polska pomoc rozwojowa 2015.

Pierwsze szkolenia z kwalifikowanej pierwszej pomocy odbyły się już w Iwano-Frankiwsku i we Lwowie. Zajęcia prowadzone były przez doświadczonych ratowników medycznych z Polski. Program szkoleń był zbliżony do standardów polskich kursów kwalifikowanej pierwszej pomocy i oparty o najnowsze wytyczne Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji. Łącznie w Iwano-Frankiwsku, Lwowie i Kijowie będzie przeszkolonych ponad 60 osób. Część z nich weźmie udział w dodatkowych szkoleniach liderskich oraz szkoleniach specjalistycznych z zakresu pierwszej pomocy dla kobiet w ciąży, niemowląt i osób niepełnosprawnych.

Działania projektowe obejmują nie tylko szkolenia, ale także przekazanie Ukraińcom nowoczesnego wyposażenia treningowego i ratowniczego: zaawansowanych fantomów, defibrylatorów ćwiczebnych, plecaków ratunkowych, radiotelefonów, desek ratowniczych, pełnych kompletów odzieży dla ratowników itp., w sumie ponad 700 kg. Dzięki dostarczonemu sprzętowi wolontariusze na Ukrainie będą mogli nieść skuteczną pomoc, zarówno w ramach medycznego zabezpieczenia różnego rodzaju imprez i wydarzeń, jak też wspierać zawodowe służby ratownicze w czasie wypadków, katastrof naturalnych i sytuacji nadzwyczajnych.

Wierzę w to, że wsparcie naszych przyjaciół z Ukrainy już wkrótce do nas wróci. W 2016 r. w Krakowie organizowane są Światowe Dni Młodzieży. Organizatorzy spodziewają się ponad 3 mln pielgrzymów z całego świata. W takich sytuacjach profesjonalne zabezpieczenie medyczne jest jednym z priorytetowych zadań i wiem, że w tym zadaniu będą mogli nam pomóc ukraińscy wolontariusze” – powiedział Damian Zadeberny prezes zarządu Fundacji Maltańska Służba Medyczna.

Pierwsza okazja do współdziałania ratowników i wolontariuszy z Polski i Ukrainy będzie już we wrześniu. W ramach projektu odbędą się polsko-ukraińskie manewry ratowników medycznych w Iwano-Frankiwsku. W manewrach weźmie udział ponad 60 wolontariuszy i ratowników medycznych.

Projekt „Rozwój systemu ochotniczego ratownictwa medycznego na Ukrainie” realizowany jest przez Fundację Maltańska Służba Medyczna z Polski w partnerstwie z Maltańską Służbą Pomocy z Ukrainy. Działania rozpoczęły się 1 marca 2015 r. a ich zakończenie zaplanowano na koniec października.

Więcej informacji http://www.zakonmaltanski.pl/

w górę

Tagi