Polska pomoc

Polska pomoc wspiera zmiany w systemie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w Gruzji

Polska przeznaczy blisko 170 tys. USD na realizację projektu służącego poprawie jakości i dostępności edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w Gruzji. Umowę podpisały w dniu 29 listopada 2017 r. Aleksandra Piątkowska - dyrektor Departamentu Współpracy Rozwojowej w MSZ i Laila Omar Gad – przedstawiciel UNICEF w Gruzji.

Będzie to pierwszy projekt rozwojowy realizowany wspólnie przez MSZ i Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) w tym kraju. – Wysoki poziom edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej stanowi podstawę rozwoju dziecka – powiedziała dyrektor Piątkowska podczas uroczystości. – Jestem przekonana, że współpraca z UNICEF przyniesie wymierne korzyści całemu gruzińskiemu społeczeństwu – dodała.

Głównym celem projektu „Pomoc techniczna na rzecz wspierania właściwych systemów profesjonalizacji pracowników systemu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej w Gruzji” jest podniesienie kompetencji nauczycieli, wykładowców akademickich oraz przedstawicieli władz lokalnych odpowiedzialnych za wdrożenie założeń reformy edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

W czerwcu 2016 r. Parlament Gruzji przyjął ustawę o wczesnym kształceniu i wychowaniu przedszkolnym. Założenia do ustawy zostały opracowane m.in. przy udziale UNICEF. Ustawa ma na celu poprawę jakości edukacji i zwiększenie jej dostępu dla wszystkich dzieci. 

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna stanowi priorytet polskiej współpracy rozwojowej na rzecz Gruzji od 2008 roku. Dotychczasowa realizacja projektów polskiej pomocy przyczyniła się m. in. do utworzenia ok. 150 ośrodków przedszkolnych na terenie całej Gruzji.

w górę

Tagi