Polska pomoc

Polska pomoc w Mołotkowiczach

Ambasada RP w Mińsku we współpracy z Państwową instytucją oświatową „Mołotkowicka specjalna szkoła-internat” realizuje na Białorusi projekt pt. „Integracja społeczna dzieci z intelektualną niepełnosprawnością w szkole-internacie w Mołotkowiczach”. Celem prowadzonych od 2014 roku działań pomocowych jest aktywizacja i integracja społeczno-zawodowa wychowanków szkoły specjalnej w Mołotkowiczach – dzieci w wieku od 7 do 18 lat z niepełnosprawnościami intelektualnymi.

Aktualnie w szkole specjalnej w Mołotkowiczach uczy się i mieszka 157 dzieci o różnym stopniu intelektualnej niepełnosprawności, pochodzących z obwodu brzeskiego. Większość wychowanków szkoły pochodzi z rodzin dysfunkcyjnych, o niskim statusie materialnym. Ponad 50 podopiecznych placówki posiada status dzieci-sierot i dzieci bez opieki rodzicielskiej. Szkoła w Mołotkowiczach prowadzi program edukacyjny, który służy rozwijaniu kompetencji społecznych wychowanków, umiejętności komunikacyjnych, poruszania się po miejscu zamieszkania i okolicy, opanowania prostych czynności domowych, posługiwania się pieniędzmi (planowania i dokonywania zakupów).

W ramach polskiej pomocy na terenie szkoły zostały utworzone warsztaty dla wychowanków szkoły (m.in. garncarski, stolarski, krawiecki). Aktualnie realizowany projekt zakłada modernizację warsztatu budowlanego, poprzez sprofilowanie go w zakresie wyrobu płytek chodnikowych i brukowych, krawężników i obrzeży chodnikowych. Zamówienia na produkty wytworzone przez wychowanków szkoły będą przyjmowane w Pińsku (ok. 20 km od Mołotkowicz), gdzie w ramach projektu zaplanowano uruchomienie punktu przyjmowania i realizacji zamówień w zakresie: usług ksero, laminowania, oprawy dokumentów, wykonywania i oprawy fotografii, wyrobów ceramicznych i krawieckich, produkcji płytek chodnikowych. Udostępnione dzięki realizacji projektu pracownie pomagają wychowankom szkoły zdobyć kompetencje zawodowe niezbędne do dalszego samodzielnego życia.

Zapraszamy do obejrzenia filmu zrealizowanego w trakcie tegorocznej wizyty w szkole w Mołotkowiczach p. Pawła Jessy, Radcy Ambasady RP w Mińsku.

w górę

Tagi