Polska pomoc

Polska pomoc rozwojowa dla Afryki

Pomoc krajom Afryki Wschodniej pozostaje priorytetem polskiej pomocy rozwojowej – to kluczowe przesłanie wizyty Podsekretarz Stanu w MSZ Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, która w dniach 15-18 stycznia przebywała w Kenii i Rwandzie.

Rozmowy w Kenii koncentrowały się wokół doświadczeń polskiej transformacji. Przedstawiciele kenijskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwa Planowania podkreślali zainteresowanie możliwością ich wykorzystania w procesie reform.

Dyskusje z władzami rwandyjskimi dotyczyły m.in. planów rozbudowy - otwartego w 2009 roku dzięki polskiej pomocy - ośrodka, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zamierza kontynuować wsparcie, m.in. poprzez sfinansowanie planów kształcenia zawodowego dla podopiecznych ośrodka. Doceniając polską pomoc, przedstawiciele rwandyjskiego ministerstwa edukacji obiecali podczas rozmów z wiceminister Pełczyńską-Nałęcz wesprzeć jego dalszą działalność.

- Dzięki aktywnej współpracy rozwojowej Polska nie jest w Afryce Wschodniej anonimowym partnerem – powiedziała podsumowując wizytę wiceminister Pełczyńska-Nałęcz. - Pieniądze polskiego podatnika wykorzystywane są skutecznie i pozwalają poprawiać sytuację najsłabszych, tak jak ma to miejsce w ośrodku dla dzieci niewidomych i słabo widzących w Kibeho, w Rwandzie – dodała.

w górę

Tagi