Polska pomoc

 

Polska pomoc humanitarna dla uchodźców syryjskich w północnym Libanie

Spośród państw graniczących z Syrią, najwięcej uchodźców którzy opuścili swój kraj pogrążony w konflikcie, przebywa obecnie w Libanie. Obecność tak wielkiej grupy uchodźców na terytorium Libanu wiąże się z dużymi obciążeniami dla tego kraju - zarówno o charakterze społecznym jak i gospodarczym. Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej realizowało na terenie kilkunastu miejscowości w północnym Libanie projekt, którego celem było zapewnienie uchodźcom dachu nad głową, zahamowanie wzrostu ubóstwa oraz zapobieganie pogarszaniu się stosunków pomiędzy uchodźcami a lokalną społecznością. Całość projektu PCPM realizowana była w trybie unconditional cash&voucher. W tym przypadku metoda ta polega na świadczeniu pomocy finansowej za pośrednictwem kart przedpłaconych. Karty zasilane są co miesiąc z góry ustaloną kwotą. W ramach projektu wsparcie miało otrzymać 330 rodzin (ok. 1 750 osób).

Zrealizowano następujące działania:

  • Udzielono pomocy finansowej uchodźcom wynajmującym mieszkania. Była ona skierowana do 35% grupy docelowej (116 rodzin) i przeznaczona na zapłacenie czynszu za wynajmowane domy lub mieszkania. Jej wysokość to 160 USD miesięcznie (80% przeciętnego czynszu, który w rejonie Akkar wynosi 200 USD/miesiąc)
  • Udzielono pomocy finansowej uchodźcom mieszkającym u rodzin libańskich (host families). Była ona skierowana do 45% grupy docelowej (149 rodzin) i jest przeznaczona na pokrycie dodatkowych kosztów generowanych przez pobyt większej liczby domowników: rachunki za prąd i wodę, zakup dodatkowej żywności, małe inwestycje w domach (zakup materacy, koców, etc.). Jej wysokość to 50 USD miesięcznie.
  • Udzielono pomocy finansowej uchodźcom mieszkającym u rodzin libańskich (host families), które miały możliwość przeprowadzenia małej adaptacji lub remontu swojego domu by polepszyć warunki życiowe uchodźców (66 rodzin). Większość domów na terenach wiejskich w Libanie (i innych krajach Bliskiego Wschodu) ma możliwość niewielkiej rozbudowy – np. z dachów wielu domów wystają pręty zbrojeniowe, pozwalające na dobudowanie dodatkowego piętra. Wysokość zapomogi wyniosła średnio 640 USD i jest równa wysokości pomocy finansowej dla rodzin wynajmujących mieszkania lub domy.
  • Udzielono wsparcia w zakresie pokrycia kosztów wyżywienia i innych podstawowych wydatków (182 rodziny, korzystające z innych form pomocy, wyszczególnionych powyżej). Pomoc ta była skierowana do tych uchodźców, których z różnych powodów nie zarejestrowano w UNHCR i nie otrzymywali pomocy żywnościowej od tej organizacji. Zapomogi w wysokości 25 USD/osobę/miesiąc skierowano do 55% grupy docelowej i wypłacano w dodatku do wsparcia finansowego na koszty zakwaterowania.

Partnerem lokalnym była organizacja Ataa Jazil Youth Foundation. Czas realizacji projektu obejmował okres: od 15 czerwca do końca grudnia 2012 roku.