Polska pomoc

Polska pomoc humanitarna dla Rogu Afryki i Libii

Na mocy zarządzenia Prezesa Rady Ministrów z 12 sierpnia 2011 r. Ministerstwo Spraw Zagranicznych otrzymało z rezerwy budżetowej dodatkowe środki finansowe w wysokości 2,5 mln PLN na pomoc humanitarną dla Rogu Afryki i Libii.

1,5 mln PLN zostanie przeznaczone na pomoc dla ludności cierpiącej wskutek klęski głodu w Afryce Wschodniej. MSZ przekaże 1 mln PLN dla potrzebujących Somalijczyków za pośrednictwem Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża. Pozostała kwota w wysokości 0,5 mln PLN będzie stanowić dofinansowanie działań humanitarnych polskich organizacji pozarządowych w odpowiedzi na kryzys żywnościowy w Rogu Afryki.

w górę

Tagi