Polska pomoc

Polska pomoc humanitarna – konferencja prasowa

22 grudnia 2014 r. w centrum prasowym Ukraine Crisis Media Center w Kijowie odbyła się konferencja prasowa, z udziałem ambasadora Henryka Litwina, podsumowująca działania związane z wysłaniem 150 ton najpilniejszej pomocy rzeczowej dla uchodźców z wschodniej Ukrainy.

Konferencja odbyła się z inicjatywy Caritas Polska oraz Caritas Ukraina. Głos zabrał m.in. dyrektor Caritas Ukraina Andrij Waskowycz, ambasador RP w Kijowie Henryk Litwin oraz rzecznik prasowy Caritas Polska Paweł Kęska. Wszyscy podkreślali wzorcową współpracę pomiędzy sektorem pozarządowym i instytucjami publicznymi oraz wsparcie otrzymane od władz ukraińskich, które umożliwiły sprawne przekroczenie granicy i przejazd ciężarówek straży pożarnej.

Transport zorganizowany został wspólnie przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej oraz polskie organizacje pozarządowe: Polski Czerwony Krzyż, Caritas Polska, Fundację Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej. Równocześnie pod Charkowem z polskich środków remontowany jest i przystosowywany do warunków zimowych ośrodek dla osób wewnętrznie przesiedlonych. Dodatkowo ponad 600 rodzin uzyska zapomogi finansowe.

w górę

Tagi