Polska pomoc

Polska Pomoc w Armenii: szlak turystyczny z Tatewu do Harżisu

W październiku 2012 r. zakończyło się wytyczanie pieszego szlaku turystycznego z klasztoru Tatew do położonej nad kanionem rzeki Worotan wsi Harżis w prowincji Sjunik. Szlak został wytyczony i oznaczony zgodnie z międzynarodowymi standardami turystycznymi w ramach realizowanego przez Ambasadę RP w Erywaniu projektu w ramach współpracy rozwojowej na rzecz Armenii.
 
Licząca ok. 12 km trasa zaczyna się przy klasztorze tatewskim i biegnie przez wieś Tatew, wąwóz Worotanu, ruiny Starego Harżisu do współczesnej wsi Harżis. Jej przejście zajmuje ok. 5-6 godzin. 

W wytyczaniu szlaku, ustawianiu słupów informacyjnych, malowaniu znaków aktywny udział brali mieszkańcy Harżisu, którzy widzą w projekcie szansę na rozwój własnej miejscowości jako bazy noclegowej dla turystów tłumnie odwiedzających pobliski Tatew.

Szczegółowe informacje o przebiegu trasy, atrakcjach turystycznych oraz informacjach praktycznych (dojazd, noclegi itd.) zostaną zamieszczone w opracowywanym obecnie folderze informacyjnym, który będzie rozpowszechniany wśród turystów odwiedzających Armenię. 

Armenia jest coraz bardziej popularna wśród polskich turystów odwiedzających Kaukaz. Rocznie kraj odwiedza około 3 tysięcy Polaków.

w górę

Tagi