Polska pomoc

Podsumowanie współpracy Instytutu Erozji i Nawadniania w Baku z Instytutem Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach

W bakijskim Instytucie Erozji i Nawadniania odbyła się na początku września prezentacja Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach (ITP), podsumowująca cykl projektów rozwojowych realizowanych w ramach programu polskiej pomocy w latach 2009-2014 na rzecz Azerbejdżanu.

Prezentacja dokumentowała rezultaty współpracy obu instytutów związanej z badaniem problematyki erozji i zasolenia gleby w wybranych regionach Azerbejdżanu. Oba procesy stanowią istotny problem w racjonalnym gospodarowaniu zasobami przyrody kraju, a jednocześnie są głównym przedmiotem zainteresowania Instytutu w Baku, realizującego zadania powierzane w tym zakresie przez Ministerstwo Rolnictwa Azerbejdżanu. Według danych statystycznych Instytutu, około 80% powierzchni  użytków rolnych w regionach górskich Azerbejdżanu jest zagrożona degradacją w wyniku erozji, a proces zasolenia obejmuje większość gleb nizinnej części kraju zagospodarowanej jako grunty orne lub pastwiska.

W ramach projektów pracownicy Instytutu z Baku mieli możliwość zapoznania się z możliwościami oprogramowania GIS jako nowoczesnego narzędzia stosowanego w procesie planowania przestrzennego. W Instytucie powstała pracownia GIS, gdzie przygotowani pracownicy mają możliwość wykorzystania oprogramowania GIS w modelowaniu lokalnych zjawisk erozyjnych.

W trakcie projektów stworzone zostały także założenia bazy danych zawierającej informacje niezbędne do analiz przestrzennych procesu erozji. Docelowo baza danych będzie obejmowała wszystkie regiony administracyjne kraju położone w górach Wielkiego Kaukazu, regionu najbardziej zagrożonego rozmaitymi przejawami erozji i będzie mogła być wykorzystana w procesie planowania przestrzennego przez jednostki administracyjne Azerbejdżanu.

W latach 2009 - 2014 MSZ przeznaczyło na realizację projektów rozwojowych realizowanych przez oba instytuty kwotę ok. 1,2 mln PLN.

w górę

Tagi