Polska pomoc

Podsumowanie nieformalnego spotkania ministrów ds. rozwoju


W ramach polskiej prezydencji w dniach 14-15 lipca w Sopocie odbyło  się nieformalne spotkanie Ministrów ds. rozwoju państw członkowskich Unii Europejskiej.

 

Spotkaniu przewodniczył - w imieniu Wysokiej Przedstawiciel UE ds. Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Catherine Ashton - Krzysztof Stanowski, Podsekretarz Stanu ds. współpracy rozwojowej w MSZ. Uczestniczył również Komisarz ds. rozwoju Andris Piebalgs.

Ministrowie rozmawiali o kształcie instrumentów finansowych polityki zewnętrznej UE po roku 2013, polityce rozwojowej wobec Azji Centralnej oraz Pacyfiku, wspólnym programowaniu, przygotowaniach do IV Forum Wysokiego Szczebla ds. efektywności pomocy w Pusan (29 listopada-1 grudnia br.).

Do udziału w sesjach tematycznych zostali zaproszeni: Pierre Morel, Specjalny Przedstawiciel UE ds. Azji Centralnej oraz Bert Koenders i Talaat Abdel Malek, współprzewodniczący Grupy roboczej ds. efektywności pomocy przy OECD. Gościem specjalnym podczas kolacji roboczej poświęconej znaczeniu demokracji w rozwoju była Minister Zdrowia Sierra Leone Zainab Hawa Bangura.

Pierwsza sesja poświęcona została przyszłej architekturze instrumentów finansowych. Punktem wyjścia dyskusji była propozycja budżetu UE na lata 2014-2020 przedstawiona przez KE 29 czerwca br. Komisja zaproponowała m.in. zwiększenie środków na działania zewnętrzne z 57 mld do 70 mld euro w latach 2014-2020.

Dyskusja w ramach drugiej sesji tematycznej koncentrowała się na strategiach rozwojowych dla Azji Centralnej i dla Pacyfiku. Rozważano m.in. zróżnicowanie podejścia do krajów partnerskich w Azji Centralnej oraz konieczność koncentracji działań na Tadżykistanie i Kirgistanie, krajach o najwyższym poziomie ubóstwa w tym regionie. Spotkanie stanowiło także okazję do wymiany poglądów nt. przyszłej współpracy w regionie Pacyfiku, zwłaszcza w odniesieniu do zobowiązań UE dotyczących przeciwdziałaniu skutkom zmian klimatycznych.

Podczas roboczej kolacji ministrowie dyskutowali o roli demokracji w rozwoju. Temat ten jest szczególnie aktualny w kontekście wydarzeń w Południowym i Wschodnim Sąsiedztwie UE. Uczestnicy podzielili pogląd, że bez demokracji, której podstawowym elementem jest społeczeństwo obywatelskie, nie jest możliwe osiągniecie zrównoważonego wzrostu, stabilności oraz bezpieczeństwa w krajach partnerskich.

Drugi dzień obrad rozpoczął się od dyskusji nt. wspólnego programowania, jednego z potencjalnie najważniejszych mechanizmów służących zwiększeniu efektywności pomocy rozwojowej.

Spotkanie zakończyła sesja poświęcona przygotowaniom do IV Forum Wysokiego Szczebla nt. Efektywności Pomocy. IV Forum w Pusan będzie najważniejszym wydarzeniem w dziedzinie rozwojowej podczas polskiej prezydencji. Spotkanie ministrów w Sopocie miało na celu kontynuowanie dyskusji nad kształtem wspólnego stanowiska UE na to Forum.

w górę

Tagi