Polska pomoc

Podsumowanie konsultacji "Programu współpracy Ministra SZ na lata 2018–2020 z org. pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"

W dniach 10-31 października 2017 r. odbyły się konsultacje projektu "Programu współpracy Ministra SZ na lata 2018–2020 z org. pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie". Ministerstwo Spraw Zagranicznych otrzymało uwagi do dokumentu od jednej organizacji pozarządowej, Grupy Zagranica.

Przedstawiamy w formie tabelarycznej odpowiedzi MSZ na otrzymane uwagi i postulaty (pobierz plik PDF).

w górę