Polska pomoc

Podsumowanie "Szkolnej Akademii Przedsiębiorczości" w Kijowie

7 grudnia 2015 r. w Kijowie odbyła się konferencja podsumowująca czteroletni okres realizacji polsko-ukraińskiego projektu „Szkolna Akademia Przedsiębiorczości” wdrażanego w ramach programu Polska pomoc.  

Podczas konferencji zaprezentowano efekty podjętych działań, w tym raport z badań ewaluacyjnych. Uczestnicy wydarzenia podkreślili fakt stworzenia systemowego, partnerskiego porozumienia na rzecz wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego Ukrainy poprzez przeszkolenie sześciu  tysięcy ukraińskich nauczycieli, którzy zostali przygotowani do kształtowania postaw przedsiębiorczości wśród uczniów. W ramach projektu przeszkolono 69 trenerów i 230 nauczycieli konsultantów, a w ukraińskich szkołach powstało 210 szkolnych klubów przedsiębiorczości. Projekt realizowany był przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie we współpracy z Lwowskim Obwodowym Instytutem Podyplomowej Oświaty Pedagogicznej.

W konferencji wzięli udział m.in. Pavlo Khobzey, wiceminister Edukacji i Nauki Ukrainy, Yulia Klymenko, wiceminister Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy, Teresa Wargocka, wiceminister Edukacji Narodowej RP. Pani Minister zapewniła o gotowości polskiego resortu edukacji narodowej do kontynuacji działań na rzecz szeroko pojętego wsparcia ukraińskich reform w dziedzinie oświaty. Ewa Bobińska, koordynatorka projektu „Szkolna Akademia Przedsiębiorczości”, została uhonorowana tytułem „відмінник освіти” (tłum.: „Doskonałość w Edukacji”), nadanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy. Medal „відмінник освіти” jest odznaczeniem państwowym przyznawanym za wybitne zasługi dla rozwoju oświaty ukraińskiej – Ewa Bobińska jest pierwszym zagranicznym laureatem tej nagrody.

w górę

Tagi