Polska pomoc

Podsumowanie EDR 2011

W wystąpieniu podsumowującym pierwszy dzień EDR Przewodniczący Komisji EuropejskiejJ.M. Barroso podkreślił, że w szybko zmieniającej się rzeczywistości UE nie powinna rezygnować z promowania zasad sprawiedliwości społecznej. Poinformował o przewidywanym wzroście wartości pomocy rozwojowej UE w latach 2014-2020 o 20%; środki na finansowanie projektów wspierających procesy demokratyzacyjne mają wzrosnąć o 40%.

Podsumowując EDR komisarz A. Piebalgs podkreślił, że kwestie demokracji, solidarności i dążenia do wolności znalazły wyraz praktycznie we wszystkich wystąpieniach zaproszonych osobistości oraz w panelach. W ślad za R. Grynspan wskazał, że demokratyczna własność (ownership) rozwoju oznacza przede wszystkim możliwość wyboru wariantów rozwoju.

w górę

Tagi