Polska pomoc

Podstawowe cele Europejskiego Roku na rzecz Rozwoju

Rok 2015 został ustanowiony Europejskim Rokiem na rzecz Rozwoju (ang. European Year for Development) decyzją Parlamentu Europejskiego.

Główne cele Europejskiego Roku na rzecz Rozwoju (ERR 2015) to:

  • Informowanie mieszkańców UE o pomocy rozwojowej udzielonej przez Unię, jako całość, oraz przez poszczególne kraje regionu. Dodatkowo zwrócenie uwagi na cele pomocy rozwojowej założone na okres po 2015 roku;
  • Promowanie bezpośredniego zaangażowania i krytycznego myślenia zarówno obywateli UE, jak i organizacji pozarządowych odnośnie uczestnictwa w działaniach na rzecz pomocy rozwojowej;
  • Zwiększanie świadomości na temat dwustronnych korzyści płynących z udzielania pomocy rozwojowej nie tylko dla beneficjentów, ale także donorów poprzez budowanie wspólnej więzi i solidarnej pracy dla wspólnego dobra.

Koordynatorem ERR 2015 w Polsce jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Do dyskusji nad organizacją ERR oraz współpracy przy realizacji wybranych wydarzeń zapraszamy partnerów z organizacji pozarządowych.

w górę

Tagi