Polska pomoc

Podsekretarz Stanu MSZ z wizytą w Genewie

W dniach 19 - 20 lipca, w związku z trwającą sesją segmentu humanitarnego Rady Gospodarczo-Społecznej ONZ (ECOSOC), z wizytą w Genewie przebywał Podsekretarz Stanu w MSZ Krzysztof Stanowski.

Pan Minister odbył serię spotkań poświęconych kwestiom humanitarnym. W imieniu UE wygłosił wystąpienie w ramach debaty generalnej segmentu humanitarnego ECOSOC oraz odbył spotkanie z Zastępcą Sekretarza Generalnego do Spraw Humanitarnych i Koordynatorem Pomocy w Sytuacjach Kryzysowych, p. Valerie Amos. Pani Amos wyraziła podziękowanie za zaangażowanie Polski w finansowanie Centralnego Funduszu Reagowania Kryzysowego (CERF) oraz dokonanie wpłat na rzecz UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA).

20 lipca Min. Stanowski spotkał się z przedstawicielami platformy humanitarnych organizacji pozarządowych.  Spotkanie poświęcone było zagadnieniu współpracy Polski z międzynarodowymi NGOs w zakresie świadczenia pomocy humanitarnej. W kontekście ostatnich wydarzeń w Rogu Afryki Dyrektor Wykonawczy ICVA (International Council of Voluntary Agencies) Misty Buswell zwróciła uwagę na konieczność większego zaangażowania państw UE w tym regionie świata.

Minister Stanowski jako jeden z panelistów uczestniczył (obok V. Amos, B. Stocking z Oxfam oraz A. M. Al- Muraikhi z Kataru) w debacie przygotowanej na marginesie segmentu humanitarnego ECOSOC, poświęconej Półrocznemu Przeglądowi Apeli Humanitarnych w 2011 r. (Mid-Year-Review Humanitarian Appeal 2011). Głównym celem spotkania było dokonanie oceny dotychczasowych działań w zakresie świadczenia pomocy humanitarnej w 2011 r.

Następnie, wraz z V. Amos oraz przedstawicielami zainteresowanych instytucji działających w ramach systemu NZ (m.in.: WFP, FAO, UNICEF) Minister Stanowski wziął udział w konferencji prasowej poświęconej sytuacji w Rogu Afryki, zorganizowanej przez OCHA. Pan Minister zapewnił o poparciu przez Polskę działań pomocowych w Rogu Afryki. W dniu 21 lipca br. udał się tam z wizytą, towarzysząc - jako przedstawiciel kraju przewodniczącego w Radzie UE - Komisarz UE ds. Pomocy Humanitarnej, Kristalinie Georgievej.

Wieczorem tego samego dnia Minister Stanowski, wraz z V. Amos i K. Georgievą uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym w siedzibie Stałego Przedstawiciela RP przy ONZ w Genewie. Najważniejszym punktem spotkania było ogłoszenie polskiego współprzewodnictwa (wraz z Niemcami) w inicjatywie Good Humanitarian Donorship, od września 2011 do sierpnia 2012 r.

w górę

Tagi