Polska pomoc

Podsekretarz Stanu Jerzy Pomianowski na tokijskiej konferencji na temat Afganistanu

Podsekretarz Stanu w MSZ Jerzy Pomianowski w dniu 8 lipca 2012 r. uczestniczył w Tokio w międzynarodowej konferencji na temat Afganistanu. Celem konferencji była dyskusja na temat przyszłości Afganistanu, w tym przede wszystkim zapewnienia zrównoważonego rozwoju kraju i poprawy jego sytuacji gospodarczej. Podczas konferencji omówiono także planowane przez społeczność międzynarodową zaangażowanie w pomoc rozwojową w Afganistanie. 

Podczas spotkania w  swoim przemówieniu Minister Jerzy Pomianowski poinformował, że polskie wojska stacjonujące w Prowincji Ghazni przyczyniają się do zapewnienia bezpieczeństwa, a w wyniku realizowanych przez Polskę projektów pomocowych poprawiają się warunki życia miejscowej ludności. Minister podkreślił, że po wycofaniu z Afganistanu swojej obecności wojskowej do końca 2014 r., Polska będzie kontynuowała swój udział w procesie budowania państwa afgańskiego, angażując się w  promowanie podstawowych praw człowieka. W kontekście poprawy sytuacji kobiet i dzieci Polska zorganizuje programy szkoleń dla afgańskich urzędników cywilnych szczebla centralnego oraz lokalnego, będzie również wspierać sektor prywatny.

Polska będzie także dzieliła się z Afgańczykami swoimi doświadczeniami z okresu transformacji. Jednocześnie, podobnie jak cała społeczność międzynarodowa oczekujemy, iż rząd afgański będzie kontynuował reformy polityczne i gospodarcze oraz poprawiał standardy rządzenia krajem w okresie transformacji w latach 2015-2024.

w górę

Tagi