Polska pomoc

 

Podnoszenie umiejętności młodzieży z Odumase-Sunyani w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej i poprawa zdrowia przez aktywność fizyczną

Salezjański Wolontariat Misyjny - Młodzi Światu wraz z placówką pedagogiczną Don Bosco Vocational - Technical Institute zrealizowali w Sunyani, w regionie Brong Ahafo projekt, w ramach którego dwóch wolontariuszy przeprowadziło  szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej, teorii sportu oraz zajęcia sportowe dla młodzieży z dzielnicy Odumase.

Wolontariusze pracowali z nauczycielami i wychowankami  szkoły Don Bosco Vocational Technical Institute, przygotowującej młodzież do podjęcia pracy zawodowej w zawodach: stolarskim, informatycznym i budowlanym oraz z młodzieżą przychodząca na zajęcia ogólnorozwojowe do parafii pod wezwaniem „Maryi wspomożycielki wiernych” (Mary Help of Christian Odumase).

Celem projektu było poprawa stanu zdrowia młodzieży poprzez zwiększanie jej sprawności ruchowej, wdrożenie w uprawianie sportu i przekazanie jej wiedzy o zasadach udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej  i higieny życia. Wolontariuszy dążyli również do zwiększenie kompetencji lokalnych edukatorów ww. dziedzinach i przekazali im materiały szkoleniowe i dydaktyczne (m.in. fantom do nauki prawidłowej resuscytacji) na użytek dalszych szkoleń.

Wolontariusze zajmowali się głównie organizowaniem profesjonalnych zajęć sportowych: treningów piłki nożnej i siatkówki. Łącznie w zajęciach uczestniczyło 67 osób, w wieku od  16 a 27 lat,  podzielonych na 4 grupy. W zajęciach w szkole Don Bosco Vocational Technical Institute uczestniczyły 3 grupy: piłkarze (24 osoby), siatkarze (12 osób) i siatkarki (12 osób), a w grupie parafialnej 19 osób grających w piłkę nożną i siatkówkę. W każdej grupie przeprowadzano testy sprawnościowe na początku i na końcu każdego cyklu treningowego umożliwiając tym samym wykazanie postępu uzyskanego przez uczestników.

Zajęcia z zakresu teorii sportu, które pomogły zrozumieć ich uczestnikom cel ćwiczeń, poznać prawidłową technikę, taktykę oraz przepisy gier zespołowych,  były prowadzone dla wymienionych trzech grup szkolnych (liczących łącznie 48 osób),  raz w tygodniu w okresie od 27-07-2010 do 02-10-2010. Na koniec 10 tygodniowego cyklu wolontariusze przeprowadzili test wiedzy teoretycznej, podczas którego uczestnicy wykazali się znajomością przepisów, taktyki oraz techniki wykonywanych elementów.

Kursem pierwszej pomocy przeprowadzonym w okresie od 26-07-2010 do 01-10-2010  zostały objęte wszystkie grupy, tj. siatkarzy, siatkarek, piłkarzy oraz grupa parafialna (łącznie 67 uczniów) i grono pedagogiczne z Don Bosco Vocational Technical Institute (10 nauczycieli). Zajęcia miały  charakter zarówno teoretyczny jak i praktyczny. Ostatnim etapem szkolenia był test wiedzy teoretycznej i praktycznej z poznanych elementów i wybór dwóch nauczycieli, wykazujących się największą wiedzą teoretyczną oraz umiejętnościami praktycznymi, którzy zajmą się kontynuacją nauczanie z pierwszej pomocy przedmedycznej.

Działania wolontariusze wpłynęły na lokalną społeczność Sunyani - Odumase, kształtując w niej świadomość potrzeby troski o własne zdrowie i poszerzania wiedzy na temat opieki zdrowotnej.

Jako inicjatywą edukacyjną po powrocie do kraju wolontariusze przygotowali wystawę pt. „Milenijne Cele Rozwoju”, złożoną z 10 banerów typu roll-up. Wystawę zaprezentowali w Świętochłowickim Centrum Kultury Śląskiej (13-15 grudnia 2010 r.), w Katowickiej Akademii Wychowania Fizycznego (16-19 grudnia 2010 r.) oraz w Salezjańskim Zespole Szkół Publicznych „Don Bosco” (20-22 grudnia 2010 r.). W tej ostatniej lokalizacji wolontariusze poprowadzili również z uczniami debatę dotyczącą Milenijnych Celów Rozwoju. Wystawę zobaczyło łącznie około 1 000 młodych osób.