Polska pomoc

 

Podniesienie dostępności i zakresu opieki psychologicznej dla uchodźców syryjskich przebywających w Irbid w Jordanii

Aktualną liczbę uchodźców syryjskich w Jordanii szacuje się na ponad 620 000. Część z tych osób mieszka na terenach obozów dla uchodźców w różnych częściach kraju. Znaczna grupa zamieszkuje obszary miejskie w wielu częściach Jordanii, w tym w Irbid. Uchodźcy zamieszkujący poza obozami dla uchodźców mają ograniczony dostęp do różnych form pomocy, którą można uzyskać w obozach.

Podniesienie dostępności i zakresu opieki psychologicznej dla uchodźców syryjskich przebywających w Irbid w Jordanii

Celem programu jest zapełnienie luki w formach pomocy oferowanych uchodźcom mieszkającym poza obozami w postaci wsparcia psychiatrycznego i psychologicznego, z którego w całym okresie realizacji projektu skorzysta ponad 10 000 osób.

Fundacja Wolna Syria wdraża program wsparcia psychologicznego w mieście Irbid. Program realizowany jest z doświadczonym partnerem lokalnym - The Syrian American Medical Society Foundation (SAMS) działającym od początku konfliktu, świadcząc pomoc medyczną najbardziej zagrożonym grupom.

W ramach programu świadczona będzie pomoc psychiatryczna oraz psychologiczna dla tych uchodźców z Syrii, którzy znajdują się w najgorszym stanie, a przy tym nie mają dostępu do programów pomocowych prowadzonych w obozach. Według władz jordańskich na terenach Irbid znajduje się 83 000 uchodźców syryjskich, z czego większość stanowią kobiety i dzieci.