Polska pomoc

 

Podkarpackie wspomaga rozwój regionalny Regionu Kachetia poprzez wspieranie instytucji otoczenia biznesu w Regionie Kachetia

Projekt był kierowany do środowisk kształtujących procesy wpierania rozwoju gospodarczego gruzińskiego Regionu Kachetia, ze szczególnym uwzględnieniem przedstawicieli administracji i instytucji otoczenia biznesu oraz podmiotów gospodarczych z tego regionu. W Kachetii widoczny jest wysoki poziom bezrobocia, przerośnięty sektor rolniczy, niska konkurencyjność gospodarki w stosunku do UE, a także słabo rozbudowana struktura wsparcia przedsiębiorczości przez instytucje otoczenia biznesu. Szansą na zniwelowanie powyższych barier w rozwoju gospodarczym regionu jest wsparcie przedsiębiorczości poprzez wzmocnienie współpracy instytucji otoczenia biznesu z władzami administracyjnymi jak i przedsiębiorstwami, a także wymiana doświadczeń i transfer dobrych praktyk, w celu podniesienia konkurencyjności regionu oraz wparcia procesu kształtowania gospodarki opartej na wiedzy.

Podkarpackie wspomaga rozwój regionalny Regionu Kachetia poprzez wspieranie instytucji otoczenia biznesu w Regionie Kachetia

Województwo Podkarpackie od 28 lutego do 31 grudnia 2013 r. realizowało projekt „Podkarpackie wspomaga rozwój regionalny Regionu Kachetia poprzez wspieranie instytucji otoczenia biznesu w Regionie Kachetia”. Partnerami projektu ze strony gruzińskiej była Administracja Gubernatora Regionu Kachetia oraz Agencja Rozwoju Regionalnego Kachetii. Partnerami krajowymi, wspierającymi Województwo w realizacji zadań projektowych były Izba Przemysłowo-Handlowa w Rzeszowie oraz Stowarzyszenie Winiarzy Podkarpacia.

W ramach projektu utworzono Polsko-Gruzińskie Centrum Wspierania i Promocji Przedsiębiorczości w Telavi. Centrum stanowi punkt konsultacyjny, informacyjny i promocyjny dla przedsiębiorców oraz potencjalnych inwestorów. Z funduszy projektowych zakupiono sprzęt i meble na jego wyposażenie, zatrudniono pracownika do jego obsługi oraz utworzono stronę internetową.

Zgodnie z założeniami projektu zorganizowana została wizyta studyjna, w której udział wzięło 7 przedstawicieli administracji i instytucji otoczenia biznesu z Regionu Kachetia. Ponadto w czterech miejscowościach Kachetii: Telavi, Gurjaani, Kvareli, Signaghi zorganizowano wspólnie z krajowymi partnerami projektu, polsko-gruzińskie dni przedsiębiorczości, podczas których ponad 70 uczestników (przedsiębiorcy, z przewagą branży winiarskiej oraz osoby zainteresowane założeniem działalności gospodarczej) zdobyło wiedzę na temat prowadzenia działalności i współpracy gospodarczej w Unii Europejskiej oraz rynku win w UE. W perspektywie długoterminowej, realizacja projektu ma na celu podniesienie konkurencyjności oraz atrakcyjności gospodarczej regionu, co wpłynie na podniesienie poziomu życia jego mieszkańców.