Polska pomoc

Plan współpracy rozwojowej w 2018 roku zaakceptowany

Minister Spraw Zagranicznych zaakceptował Plan współpracy rozwojowej w 2018 r.

Dokument określa kierunki, cele i formy działań współpracy rozwojowej oraz wielkość środków finansowych kierowanych do krajów partnerskich za pośrednictwem instrumentów współpracy bilateralnej i wielostronnej.

W 2018 r. polska współpraca rozwojowa realizowana będzie głównie na rzecz czterech państw Partnerstwa Wschodniego - Ukrainy, Białorusi, Mołdawii i Gruzji, czterech państw afrykańskich – Etiopii, Kenii, Tanzanii i Senegalu oraz Palestyny i Mjanmy. Plan określa priorytety tematyczne dla poszczególnych krajów.

Istotnym elementem współpracy rozwojowej w 2018 r. będzie pomoc humanitarna udzielana w odpowiedzi przede wszystkim na kryzysy w Syrii i Iraku.

W Planie przewidziano także działania w ramach wielostronnej współpracy rozwojowej wynikające z członkostwa w Unii Europejskiej oraz udział Polski w międzynarodowych agendach pomocowych.

Działania opisane w dokumencie zostaną sfinansowane z rezerwy celowej budżetu państwa Implementacja polskiego programu współpracy na rzecz rozwoju oraz wsparcie międzynarodowej współpracy na rzecz demokracji i społeczeństwa obywatelskiego przewidzianej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018, której dysponentem jest MSZ oraz ze środków budżetowych MSZ.

Zgodnie z ustawą o współpracy rozwojowej, Plan obejmuje również działania z dziedziny współpracy rozwojowej realizowane i finansowane ze środków innych organów administracji rządowej.

w górę

Tagi