Polska pomoc

Plan ewaluacji współpracy rozwojowej w 2016 r. przyjęty

Wiceminister ds. rozwoju zaakceptował Plan ewaluacji 2016. Zgodnie z proponowanym harmonogramem, w pierwszym kwartale 2016 r. powinna zostać uruchomiona procedura przetargowa dot. badania ewaluacyjnego obejmującego działania zrealizowane w oparciu o Wieloletni program współpracy rozwojowej na lata 2012-2015.

W 2016 r. MSZ podda ocenie działania polskiej pomocy rozwojowej przeprowadzone w wybranych krajach Afryki Wschodniej i Bliskiego Wschodu.

w górę

Tagi