Polska pomoc

Plan ewaluacji współpracy rozwojowej na 2015 r. przyjęty

Wiceminister ds. rozwoju zaakceptował Plan ewaluacji 2015. Zgodnie z proponowanym harmonogramem, w pierwszym kwartale 2015 r. powinna zostać uruchomiona procedura przetargowa dot. badania ewaluacyjnego obejmującego inicjatywy przeprowadzone w latach 2012-2014.

Plan ewaluacji dotyczy działań zrealizowanych w oparciu o Wieloletni program współpracy rozwojowej na lata 2012-2015. Projekty, które zostaną poddane badaniu ewaluacyjnemu, dofinansowane były z rezerwy celowej budżetu państwa „Implementacja polskiego programu współpracy na rzecz rozwoju oraz wsparcie międzynarodowej współpracy na rzecz demokracji i społeczeństwa obywatelskiego”, której dysponentem jest MSZ.

w górę

Tagi