Polska pomoc

Plan ewaluacji polskiej współpracy rozwojowej na lata 2018 i 2019 zaakceptowany

Pani Minister Joanna Wronecka, Podsekretarz Stanu zaakceptowała Plan ewaluacji polskiej współpracy rozwojowej na lata 2018 i 2019.

Dokument określa m.in. zakres i harmonogram badania w 2018 r. oraz temat ewaluacji w 2019 r.

W 2018 r. przedmiotem ewaluacji będzie Wieloletni program współpracy rozwojowej na lata 2016-2020 (WPWR) w połowie okresu realizacji (mid-term). Analiza zostanie przeprowadzona przede wszystkim pod kątem efektywności i skuteczności zaplanowanych w nim działań.

W 2019 r. MSZ przedstawi do ewaluacji działania informacyjne i promocyjne dotyczące polskiej współpracy rozwojowej prowadzone w ramach WPWR i skierowane do szerokiej publiczności oraz wybranych grup odbiorców. Wnioski zostaną wykorzystane do planowania i realizacji inicjatyw informacyjnych w 2020 r. oraz w ramach następnego dokumentu wieloletniego.

Dokument ma charakter indykatywny, może być dostosowywany do zmieniających się warunków i potrzeb.

w górę

Tagi