Polska pomoc

Plan 2012

Minister Spraw Zagranicznych zaakceptował Plan współpracy rozwojowej w 2012 r. realizowany za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP ze środków rezerwy celowej przeznaczonej na współpracę rozwojową oraz ze środków MSZ (Plan 2012).

Zapisy dokumentu wynikają z wielomiesięcznych prac nad Programem wieloletnim polskiej współpracy rozwojowej na lata 2012-2016 oraz uwzględniają wnioski i sugestie zgłoszone podczas konsultacji z partnerami wdrażającymi projekty rozwojowe. Działania objęte Planem 2012 będą finansowane w całości ze środków budżetu MSZ oraz rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na współpracę rozwojową.

Plan 2012 wyznacza priorytety geograficzne i tematyczne, w ramach których możliwa będzie realizacja projektów finansowanych lub współfinansowanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Dokument dotyczy wyłącznie inicjatyw na rzecz krajów znajdujących się na liście beneficjentów oficjalnej pomocy rozwojowej Komitetu Współpracy Rozwojowej OECD.

W związku z przyjęciem w dniu 20 marca 2012 r. Wieloletniego Programu Współpracy Rozwojowej na lata 2012-2015, MSZ przygotowało aktualizację Planu współpracy rozwojowej w 2012 r.

w górę

Tagi