Polska pomoc

 

Piekarnia społeczna w Centrum Rehabilitacji dla kobiet

W miejscowości Wyzyrka w rejonie odeskim mieści się Centrum Rehabilitacji dla kobiet prowadzone przez "Wspólnotę w dialogu". Odessa zmaga się z poważnym problemem bezdomności. Szacuje się, że obwód odeski liczy ok. 30 tys. przesiedleńców wewnętrznych przy małej aktywności międzynarodowych organizacji działających na ich rzecz.

Centrum rehabilitacyjne dla mężczyzn działa od dwóch lat. W tym czasie 7 mężczyzn uwolnionych od nałogów wróciło do społeczeństwa. Projekt rehabilitacji dla kobiet uzależnionych prowadzony jest od kwietnia 2015 roku. Obecnie w projekcie uczestniczy 5 kobiet. Celem rehabilitacji jest pomoc w powrocie do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Dlatego w trakcie trwania programu codziennie odbywa się między innymi praco-terapia, podczas której kobiety uczą się na nowo nawyków pracy i jej sumiennego wykonywania, odpowiedzialności za powierzone im zadania oraz rozwijają swoje zdolności. Utworzenie socjalnej piekarni w centrum da kobietom możliwość zdobycia zawodu piekarza, cukiernika i nabycia doświadczenia.

Piekarnia społeczna w Centrum Rehabilitacji dla kobiet

Realizacja projektu zaplanowana jest na okres od 1 września do 31 grudnia 2016 roku we współpracy Ambasady RP w Kijowie ze Zgromadzeniem Księży Misjonarzy Św. Wincentego a Paulo - Vice Prowincja Św. Cyryla i Metodego. Jego głównym celem jest umożliwienie kobietom otrzymania zawodu piekarza i cukiernika oraz podjęcie pracy zarobkowej, co jest szczególnie ważne dla uchodźców niemających możliwości powrotu do miejsca swojego wcześniejszego zamieszkania.

W ramach projektu zaplanowano budowę budynku piekarni i zakup wyposażenia. Działalność piekarni przyniesie dochody finansowe, które po części zrównoważą wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem centrów rehabilitacji dla kobiet i mężczyzn. Sprzedaż produktów ma również na celu szerzenie w społeczeństwie idei odpowiedzialności społecznej – kupujący wspierają działalność centrum, pomagają kobietom przezwyciężyć uzależnienia i powrócić do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Działalność produkcyjna piekarni ma zostać zapoczątkowana w I kwartale 2017 roku. Bezpośrednimi beneficjentami projektu będą kobiety biorące udział w rehabilitacji w ramach projektu Centrum Rehabilitacyjnego "Wspólnota w dialogu". Do beneficjentów projektu zaliczyć można również dobroczynną fundację De Paula Ukraine, oraz Centrum Rehabilitacyjne „Wspólnota w dialogu”.

Piekarnia społeczna w Centrum Rehabilitacji dla kobiet

Projekt został zrealizowany w okresie od 6 września do 22 grudnia 2016 roku. Jego celem było umożliwienie kobietom – mieszkankom ośrodka rehabilitacyjnego - otrzymania zawodu piekarza i cukiernika oraz podjęcie pracy zarobkowej, co jest szczególnie ważne dla uchodźców niemających możliwości powrotu do miejsca swojego wcześniejszego zamieszkania. Zgodnie z założeniami wybudowano budynek piekarni, następnie zakupiono wyposażenie w celu prowadzenia w piekarni produkcji i zajęć z praco-terapii dla kobiet przechodzących rehabilitację.

Projekt został dofinansowany ze środków Polskiej pomocy grantem w wysokości ok. 125 000 PLN (ok. 30 000 EUR), a jego całkowita wartość wyniosła ok. 300 000 PLN (ok. 70 000 EUR). Na potrzeby kalkulacji przyjęto kurs 1 EUR = 4,1749 PLN.