Polska pomoc

 

Pensjonat Borowljany – kontynuacja

Projekt realizowany był na rzecz dzieci z problemami onkologicznymi, hematologicznymi i ich rodziców przebywających na terenie Republikańskiego Centrum Dziecięcej Onkologii, Hematologii i Immunologii w Borowljanach.

Projekt jest kontynuacją działań zrealizowanych w 2013 r., których celem było stworzenie warunków dla długoterminowego przebywania w dziecięcym centrum onkologicznym, chorych dzieci wraz z rodzicami. Dziecięce Centrum onkologiczne przystosowane jest do równoległego leczenia 115 dzieci, zaś obecnie liczba dzieci miesięcznie leczących się w Centrum, osiągnęła poziom 200 osób.

Tym samym klinika ma poważny problem z rozmieszczeniem dzieci przyjeżdżających na leczenie oraz wizyty kontrolne, ze wszystkich regionów BY. Ambasada RP w Mińsku dokonała zakupu pierwszego domku oraz zrekonstruowała dziecięcy plac zabaw. Projekt realizowany w 2014 r. obejmował doprowadzenie mediów do 5-ciu ustanowionych domków. Do końca 2014 r. wdrożono do eksploatacji 11 domków. W każdym z nich mogą przez dłuższy czas mieszkać dwie rodziny - rodzic i chore dziecko.

 

Projekt realizowany był na rzecz dzieci z problemami onkologicznymi, hematologicznymi i ich rodziców przebywających na terenie Republikańskiego Centrum Dziecięcej Onkologii, Hematologii i Immunologii w Borowljanach. Projekt jest kontynuacją działań zrealizowanych w 2013 r., których celem było stworzenie warunków dla długoterminowego przebywania w dziecięcym centrum onkologicznym, chorych dzieci wraz z rodzicami. Dziecięce Centrum onkologiczne przystosowane jest do równoległego leczenia 115 dzieci, zaś obecnie liczba dzieci miesięcznie leczących się w Centrum, osiągnęła poziom 200 osób. Tym samym klinika ma poważny problem z rozmieszczeniem dzieci przyjeżdżających na leczenie oraz wizyty kontrolne, ze wszystkich regionów BY. Ambasada RP w Mińsku dokonała zakupu pierwszego domku oraz zrekonstruowała dziecięcy plac zabaw. Projekt realizowany w 2014 r. obejmował doprowadzenie mediów do 5-ciu ustanowionych domków. Do końca 2014 r. wdrożono do eksploatacji 11 domków. W każdym z nich mogą przez dłuższy czas mieszkać dwie rodziny - rodzic i chore dziecko.

Wartość dofinansowania została obliczona na podstawie kursu średniego NBP obowiązującego w dniu rozpoczęcia projektu.